Kohti muotoiluekosysteemiä

Mistä kaikesta muotoiluala koostuu? Muotoiluintensiivisiä yrityksiä, muotoilupalvelujen tuottajia, erilaisia tuki- ja ammattiorganisaatioita, museoita, oppilaitoksia ja mediaa.


Design Forum Finland kartoitti keväällä 2023 yhteistyössä Pentagon Designin kanssa muotoilukentän toimintaa Suomessa. Selvityksestä koottiin raportti Kohti ekosysteemiä – muotoilun kenttä muuttuvassa maailmassa. Sen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva muotoilukentän toimijoista ja heidän tehtävistään. Näiden lisäksi selvitys nostaa esiin muotoilualan ilmiöitä, muutossuuntia, kehitystarpeita ja mahdollisuuksia. Tarve kokonaisnäkemykselle on ollut olemassa pitkään – haasteena on, miten saada synergiaa, miten löytää oikea toimija ja kuinka saada aikaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Selvitystä rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö.

Kokosimme selvityksen pohjalta yhteen kuvaan muotoilukentän toimijat. Puu jakaantuu eri oksiin toimijoiden roolin mukaan. Puun juuret muodostuvat eri yleishyödyllisten toimijoiden rahoituslähteistä. Oksille levittäytyy niiden toimijoiden verkko, joiden tehtävään kuuluu eri tavoin edistää muotoilun hyödyntämistä yhteiskunnassamme. Latva koostuu kaupallisista toimijoista ja kertoo alan monipuolisuudesta. Muotoilua hyödynnetään monialaisesti ja latva elää uusien ilmiöiden myötä.

Kaaviokuva muotoilukentästä suurempana (pdf)


Yrityksille palveluja tarjoavat

Yleishyödylliset toimijat

Muotoiluneuvontaa, tapahtumia, edunvalvontaa, valmennusta ja viestintää yrityksille tarjoavat organisaatiot.

Creative Finland on suomalaisen luovan talouden media ja verkosto, joka nostaa esiin luovan talouden uutisia, ilmiöitä ja ihmisiä. Creative Finland toimii yhteistyössä Business Finlandin Creative Business Finland -ohjelman, työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa. Creative Finland järjestää omia keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia ja työpajoja sekä tekee yhteistyötä muiden tapahtumajärjestäjien kanssa. 

creativefinland.fi

Design Forum Finland (DFF) tukee suomalaisten pk-yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukykyä. DFF opastaa, neuvoo ja madaltaa kynnystä muotoilun laaja-alaiseen hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä. Organisaatiolla on 150 vuoden kokemus muotoilun edistämisestä teollisuudessa ja elinkeinoelämässä. DFF:n juuret ulottuvat vuoteen 1875, jolloin perustettiin DFF:n taustalla toimiva Suomen Taideteollisuusyhdistys. Design Forum Finland saa yleisavustusta työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä hankerahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lisäksi ympäristöministeriö rahoittaa Circular design -valmennusohjelmaa vuosina 2022–23. 

designforum.fi

Design Unionin tavoitteena on yhdistää muotoilijoita ja yrityksiä. Design Union pyrkii edistämään muotoiluosaamista yrityksissä ja luomaan tulevaisuutta, jossa muotoiluajattelu johtaa yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Design Union järjestää yrityksille maksutonta neuvontaa ja maksullisia 3–10 päivän mittaisia konsultointipalveluita, joissa muotoilutiimi pyrkii ratkaisemaan asiakasyrityksen haasteen. Design Union sijaitsee Kuopiossa, mutta toimii myös Jyväskylässä, Vaasassa ja Helsingissä. Design Union on Kuopion Rouvasväenyhdistyksen hallinnoima organisaatio. 

designunion.fi

Muotoilun tiedotuskeskus Finnish Design Info (FDI) viestii suomalaisesta muotoilusta ja sen tuottamasta arvosta. Yhdistys edistää alan toimijoiden verkostoitumista kotimaassa ja ulkomailla, kutsuu ja kokoaa heitä yhteen viestinnälliseen yhteistyöhön ja vahvistaa Suomen maakuvaa muotoilun edelläkävijänä. FDI:n verkkosivu toimii myös muotoilun mediana, joka käsittelee muotoilua ja muotoilun vaikuttavuutta ajankohtaisten ilmiöiden ja yhteiskunnallisten tulevaisuuden tarpeiden kautta. 

finnishdesigninfo.fi

Suomen Muotoilusäätiö / Design Foundation Finland tukee muotoilun kehittämistyötä, koulutusta ja tieteellistä tutkimusta. Säätiön tavoitteena on lisätä suomalaisten yritysten kilpailukykyä muotoilun avulla, edistää muotoilun käyttöä yrityksissä ja auttaa yrityksiä ymmärtämään muotoilun mahdollisuudet omassa liiketoiminnassaan. Muotoilusäätiö toimii yhteistyössä muotoilualan oppilaitosten, muotoilutoimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa. Säätiö sijaitsee Lahdessa ja toimii valtakunnallisesti. 

muotoilusaatio.fi

Muotoilukoulutus ja yritysprojektit

Listaan on kerätty esimerkkejä muutamista yrityksille muotoilukoulutusta tarjoavista tahoista. Muotoilijoiden koulutusta tarjotaan useissa oppilaitoksissa ympäri maan.

Aalto University Executive Education and Professional Development (Aalto EE) tarjoaa yrityksille ja yksilöille valmennusta, kehittämispalveluja ja koulutusta. Aalto EE:n koulutustarjonta sisältää myös muotoiluopintoja, kuten palvelumuotoilua, luovuuden johtamista ja aineettomien oikeuksien (IPR) hallinnasta. 

aaltoee.fi

Lapin Yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin yliopisto ja tarjoaa yrityksille tilauksesta tutkimuksia, täydennyskoulutusta, kehittämishankkeita sekä opiskelijatyönä tehtäviä projekteja. 

ulapland.fi

Creve on Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) luovien alojen yrityspalvelu ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Valtakunnallisesti toimiva alusta on suunnattu yrittäjille, taitelijoille, työssä käyville ja työnhakijoille. Creve tarjoaa muun muassa yritysneuvontaa luovien alojen yrityksille sekä tietoa, kursseja, koulutuksia ja tapahtumia, tietoa luovien alojen rahoituspalveluista ja rahoitusta jakavista tahoista sekä rahoitushakukoulutuksia ja infotilaisuuksia rahoitusmahdollisuuksista. 

creve.fi

LAB Muotoiluinstituutin täydennyskoulutuspalvelut tarjoavat yrityksille kaikille avoimia kursseja ja yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia. Koulutukset keskittyvät erityisesti kestävään tuotekehitykseen ja muotoilun osaamiseen elinkeinoelämän tarpeisiin. Räätälöidyt koulutukset vastaavat niitä tilaavan yrityksen koulutustoiveisiin. Koulutuksia järjestetään myös visuaalisesta viestinnästä, asiakas- ja käyttökokemuksen ratkaisuista, taiteesta ajattelun uudistajana ja muutos- ja ennakointikyvykkyyden kehittämisestä sekä muotoilun ja tekniikan mahdollisuuksista. LAB Muotoiluinstituutti on osa Lahdessa sijaitsevaa LAB-ammattikorkeakoulua. 

lab.fi

Uudellamaalla toimiva Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa yrityksille tilauskoulutuksina muun muassa palvelumuotoilun opintokokonaisuuksia sekä täydennyskoulutuksena kursseja tapahtumamuotoilussa (event design). 

laurea.fi

MUOVA on Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilun yksikkö. Vaasassa sijaitsevan muotoilukeskuksen tavoitteena on rakentaa pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin. Vaasan ammattikorkeakoulu tarjoaa yrityksille räätälöityjä täydennys- ja tilauskoulutuksia. Muotoilukeskus MUOVAn verkkosivu tarjoaa myös runsaasti tietoa käynnissä olevista hankkeista liittyen muun muassa digitalisaatioon ja teolliseen palvelumuotoiluun, kestävään kehitykseen ja järjestelmien muotoiluun, liiketoimintamuotoiluun ja strategiatyöhön sekä yrittäjyyteen, työllisyyteen ja muotoiluajatteluun. 

muova.fi

Ammattilaishakemistot

Näiltä sivuilta löydät muotoilijan avuksesi.

Muotoilijoiden järjestö Ornamo ry:n ylläpitämä Finnish Designers -verkkohakemisto sisältää muotoilualan ammattilaisten profiileja sekä muotoilualan työpaikkoja ja tapahtumia. Muotoilualan ammattilaisten hakemiston tavoite on auttaa muotoilupalveluita etsiviä yrityksiä löytämään tarpeeseensa sopivat muotoilupalvelut, kuten muotoilijan, suunnittelijan, fasilitaattorin, puhujan tai muun tekijän. 

 finnishdesigners.fi

Suomen lasimuseo ylläpitää verkkohakemistoa suomalaisista lasimuotoilijoista ja -taiteilijoista. Hakemisto sisältää yli sata lasimuotoilijoiden ja -taiteilijoiden itse ylläpitämää profiilia.

finnishglass.fi

Kuvittajat ry:n kuvittajahakemisto sisältää noin 80 kuvittajan profiilit ja portfoliot. Portfoliohaussa kuvittajaa voi hakea kuvituksen käyttötarkoituksen tai teeman mukaisesti. Näiden lisäksi hakemistosta voi hakea valmiita, myytäviä kuvituksia. Kuvittajahakemisto tarjoaa myös tietoa kuvitusalasta, kuvituksen tilaamisesta ja sopimusmalleista. 

kuvittajat.fi

Sisustusarkkitehdit SIO ry:n sisustusarkkitehtitoimistojen lista sisältää yli 70 sisustusarkkitehtitoimistoa. Listaus sisältää kuvauksen toimiston toiminnasta ja erikoisosaamisesta sekä toimistojen yhteystiedot. 

sio.fi

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry:n ylläpitämä Tekijät-hakemisto esittelee Grafia ry:n jäsenistöön kuuluvia visuaalisen viestinnän ammattilaisia. Muotoilupalveluita kaipaava voi hakea hakemistosta ammattilaisia nimihaulla tai osaamisalueen mukaisesti. Haettaviin osaamisalueisiin kuuluvat muun muassa graafinen muotoilu, digitaalinen viestintä, kirjasuunnittelu, typografia, visuaalinen identiteetit, käyttöliittymän suunnittelu, tuote- tai palvelukonsepti ja vuosikertomukset. 

grafia.fi/tekijat

”Yhteisen, ymmärrettävän kielen ja sanaston puuttuminen poliittisten päättäjien, liike-elämän ja muotoilualan välillä koetaan yhdeksi kriittisimmistä pullonkauloista muotoilualan vaikuttavuuden ja liiketoiminnan kasvulle.”

Etsitkö yhteistyökumppania?

Design Forum Finlandin jäsenyrityksistä koostuvan toimistohaun kautta voit etsiä yrityksellesi kumppania niin muotoilun kuin markkinoinnin, brändiosaamisen ja visuaalisen suunnittelun aloilta. Voit tarvittaessa myös kysyä neuvoa sopivan kumppanin löytämiseksi – me Design Forum Finlandissa tunnemme jäsenyrityksemme hyvin.

Marika Lehti

Palvelumuotoilija, projektikoordinaattori

050 566 4698

Herättikö selvitys ajatuksia tai kysymyksiä? Ota ihmeessä yhteyttä, kuulen ajatuksiasi mielelläni.

Ajankohtaista

Tavattiin Taidehallissa: muotoilutoimijat rakentavat yhteistyötä

MuotoiluMuotoiluekosysteemi

Muotoilun uusi tarina

MuotoiluMuotoiluekosysteemi

Kohti toimivampaa muotoiluekosysteemiä

KiertotalousMuotoiluosaaminen