Arvoverkot ympärillämme

Mia Astikainen

ABB Oy Asennustuotteet -yksikön ympäristöasiantuntija

Mikko Alajoki

Tuotepäällikkö ABB Oy Asennustuotteet -yksikössä

ABB on iso globaali yritys, joka työllistää maailmanlaajuisesti noin 100 000 henkilöä ja Suomessakin yli 5 000. ABB:n tehdas Porvoossa valmistaa sähköasennustuotteita ja -tarvikkeita, pääasiassa sähköurakoitsijoiden käyttöön. Yksikössä työskentelee noin 100 henkilöä ja sen lisäksi 100 000 kesätyöntekijää mehiläisten muodossa. Tehdas on myös onnistuneen energiaremontin myötä energiatehokas nettonolla-tehdas.

Mehiläispesiä
ABB Oy:n Smart Buildings -tehtaan ”henkilökuntaa” Porvoon Sisäkehällä

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat jalkautuneet yksikköön globaalin kestävän kehityksen strategian kautta, mutta kyllä meillä on ennen kestävän kehityksen strategioitakin pyritty toimimaan vastuullisesti ja kestävästi. Viimeisten vuosien aikana vauhti on kuitenkin kiihtynyt ja arvoverkoston kiinnostus ja imu kiertotalouden periaatteiden mukaisille ratkaisuille lisääntynyt valtavasti.

Kiertotaloutta raaka-aineissa

Olemme todenneet, että siirtyminen nykyisestä lineaarisesta talousjärjestelmästä kiertotalousmalliin on aivan välttämätöntä, mikäli haluamme, että luonnonvaroja ja raaka-aineita on käytettävissämme myös tulevaisuudessa. Olemme myös vakuuttuneita siitä, että kiertotalous on tulevaisuuden ”business as usual” ja haluamme ehdottomasti pysyä kehityksessä mukana, ehkäpä jopa tietyissä asioissa askeleen pari edellä. Täydellisiä kiertotalousmalleja meilläkään ei vielä ole olemassa, mutta olemme ottaneet joitain isompia ja joitain pienempiä askeleita oikeaan suuntaan. No mitäs me olemme tehneet?

Aloitimme esimerkiksi vuonna 2020 kierrätysmuovista valmistetun raaka-aineen käytön. Jos sinä siellä kotona lajittelet pakkausmuovisi ja viet ne kierrätykseen, niin me kiitämme ja saamme käyttöömme raaka-ainetta, jota käytämme esimerkiksi kojerasioiden suojakansien valmistukseen. Arvoverkostomme avulla saamme siis käyttöömme kierrätysraaka-ainetta.

Kiertotalous luo aivan uusia ajattelumalleja ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Harjoittelimme jokusen vuoden tämän kierrätysraaka-aineen kanssa ja kehittelimme yhdessä raaka-ainetoimittajan kanssa muovireseptiä parempaan suuntaan, ja nykyään valmistamme siitä jo useita erilaisia tuotteita. Kuluneen vuoden aikana olemme uskaltaneet ottaa seuraavan kiertotalousloikan: olemme löytäneet arvoverkostoomme uusia kumppaneita, joiden avulla me olemme pystyneet tarjoamaan asiakkaillemme entistä enemmän tuotteita, jotka sisältävät kierrätettyä muoviraaka-ainetta.

Vuoden 2023 aikana lanseerasimme sekä biopohjaisesta muovista valmistetun SAGATM-tuoteperheen että vaihdoimme eniten myydyn tuotteemme, eli AP9- ja AP10-jakorasioiden värillisten versioiden raaka-aineen sellaiseksi, joka sisältää kierrätysmuovia. Tämän lausuttuamme haluamme kuitenkin huomauttaa, että tänä vuonna (2024) käyttämästämme muoviraaka-aineesta noin kymmenen prosenttia sisältää kierrätysmuovia, mutta jos kaikki menee suunnitellusti, olemme parin vuoden päästä jo kahdessakymmenessä prosentissa.

SAGATM Biopohjaisesta muovista valmistettu tuoteperhe

Matkaa täydelliseen kiertotalousmalliin on siis vielä, mutta tavoitteemme on jatkuvasti lisätä kierrätysmuovin käyttöä, kuitenkaan tuotteidemme laadusta ja turvallisuudesta tinkimättä. Tämä vaatii kehitystyötä, aikaa, kärsivällisyyttä ja hieman lisää kehitystyötä ja kärsivällisyyttä.

Tämä on toisaalta myös lisämauste, joka pitää homman mielenkiintoisena. Kiertotalous luo aivan uusia ajattelumalleja ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Meillekin on avautunut aivan uusia ovia näiden edellä mainittujen tuotteiden myötä. Olemme saaneet uusia asiakkaita ja nimenomaan siksi, että ne sisältävät kierrätettyä tai biopohjaista muovia. Jokainen uusi asiakas on erittäin tervetullut, sillä rakennusrintamalla vietetään tällä hetkellä hiljaiseloa.

Muovinkierrätystä arvoverkoston avulla

Kierrätysmateriaaleja on tullut entistä enemmän markkinoille. Olemme sitä kautta pystyneet vaikuttamaan tuotteiden ympäristövaikutuksiin niiden elinkaaren alkupäässä, mutta loppupää on ollut haastava. Tuotteidemme elinkaari on valtaosassa tuotteita pitkä, jopa 30 vuotta. Tämä asettaa omat haasteensa, sillä me emme tiedä, miltä maailma näyttää 30 vuoden kuluttua.

Muovinkierrätyksestä puuttuu sen lisäksi tällä hetkellä toimiva infrastruktuuri. Siihenkin olisi rakennettava toimiva arvoverkosto, jotta muutkin kuin pakkausmuovit saataisiin mahdollisimman hyvin kiertoon ja saisimme niille toimivan kiertotalousmallin. Tämä vaatii sekä tarjontaa että kysyntää. Emme kuitenkaan halunneet antaa tämän muovinkierrätyksen haastavuuden lannistaa ja pyrimme aktiivisesti löytämään toimijan, joka pystyisi tuotteemme ja valmistuksen sivuvirtana syntyvän muovin kierrättämään.

Muovinkierrätyksestä puuttuu sen lisäksi tällä hetkellä toimiva infrastruktuuri.

Pitkä tarina lyhyesti: pystymme tällä hetkellä kierrättämään polypropeeni-muovijätteen takaisin muoviteollisuuden käyttöön kemiallisen kierrätyksen avulla. Tämän prosessin implementointi ei ollut kovin suoraviivainen. Saimme välillä ponnistella kovastikin, jotta prosessiin liittyvä arvoverkosto teki tarvittavat muutokset ja saimme siitä toimivan prosessin. Ne eivät välttämättä olleet isoja tai vaikeita muutoksia, mutta muutoksia silti.

Muutos tarkoittaa sitä, että asioita täytyy tehdä eri tavalla kuin aikaisemmin ja se saattaa hankaloittaa tai maksaa tai tuoda mukanaan jotain muuta epämukavaa. Mutta parhaimmillaan harkittu ja hyvin suunniteltu muutos tuo mukanaan koko arvoverkostolle hyötyä, sekä taloudellisesti että kestävämmän tulevaisuuden myötä.

Miksi kiertotalous?

Yhteenvetona voisimme ehkä todeta, että meidän kiertotalousmotivaattorimme ovat liiketaloudelliset mahdollisuudet, luonnonvarojen riittävyyden turvaaminen ja taksonomian hellät tönäisyt kohti pienempiä ympäristövaikutuksia ja hiilijalanjälkeä. Muutoksen toteuttamiseen tarvitsemme yhteistyötä koko arvoverkoston laajuudelta ja rohkeita kumppaneita, jotka ovat valmiita vastaamaan kiertotalous-huutoon ja halukkaita yhdessä kanssamme kehittämään asioita oikeaan suuntaan.

Rohkaisuna haluamme sanoa kaikille kiertotalouskelkkaan hyppääville, että muutos ei aina ole tuskallista tai taloudellisesti kannattamatonta, mutta yleensä se vaatii halua selvitellä asioita ja motivaatiota tehdä asioita hieman toisin kuin ennen. Yhdessä meidän on kuitenkin mahdollista saada aikaan hieno tarina, joka vie meitä kohti resurssitehokasta ja luontoa kunnioittavaa tulevaisuutta.

Mehiläislive ABB Suomi – YouTube