Rakkaat, vastuulliset tuotteet

Sami Pyörre

Toimitusjohtaja, Edea

Jatkuva kuluttaminen ylläpitää korkeaa elintasoamme, johon kuuluvat monenlaiset tavarat ja palvelut. Samaan aikaan joudumme vastentahtoisesti myöntämään, ettei ympäristömme kestä loputonta kuluttamista. Onko aidosti ympäristövastuullinen tuote edes mahdollinen?

Muotoilutoimisto Edea – aiemmalta nimeltään ED-Design Oy – on työskennellyt tuotesuunnittelun parissa jo yli puoli vuosisataa. Vuosien varrella asiakkaiden asenteet ympäristövastuullisuuteen ovat kehittyneet, mutta vielä on paljon tehtävää.


Materiaaleista se alkaa

Kestävä kehitys tuo usein ensimmäisenä mieleen kierrätysmateriaalit. Eräs tunnetuimmista kierrätyksen mahdollistajista on Molok, jonka syväkeräyssäiliöiden suuren tilavuuden myötä tyhjennyksiä tarvitaan tavallista paljon vähemmän. Harvennetut tyhjennysvälit vähentävät kuljetusten aiheuttamia päästöjä useilla kymmenillä prosenteilla.

Tehokkuuden ohella Molokia ohjaa ihmislähtöisyys. Yrityksen ratkaisut poistavat kierrätykseen liitettyjä vaivalloisuuden ja hankaluuden tunteita ja korvaavat ne helppoudella ja mukavuudella. Molokille muotoiluajattelu on osa ympäristövastuullista tuotestrategiaa, jossa Edea on jo pitkään toiminut kumppanina.

Yrityksen ratkaisut poistavat kierrätykseen liitettyjä vaivalloisuuden ja hankaluuden tunteita ja korvaavat ne helppoudella ja mukavuudella. Molokille muotoiluajattelu on osa ympäristövastuullista tuotestrategiaa, jossa Edea on jo pitkään toiminut kumppanina.

Kierrätysmateriaalit ovat hyvä alku. Niitäkin parempia hyötyjä voidaan saavuttaa biopohjaisilla, uusiutuvilla materiaaleilla. Kuitenkin parhaatkin materiaalivalinnat ovat vain osa ratkaisua.


Kestävää ja korjattavaa

Kierrätetyt ja uusiutuvat materiaalit ovat sikäli helppo tapa toteuttaa ympäristövastuullisuutta, etteivät ne vaadi kuluttamisen lopettamista. Totuus kuitenkin on, että suuri osa energia- ja materiaalihukasta tapahtuu vasta tuotantoketjun myöhemmissä vaiheissa – käytettiin materiaalina mitä tahansa. Tavallaan kierrättäminen vain piilottaa taakseen suuremman ongelman, itse kuluttamisen.

Ympäristön kannalta vastuullisimpia ovat tuotteet, jotka kerran valmistettuina kestävät pitkään, ja jotka voidaan tarvittaessa korjata. Hyvänä esimerkkinä ovat traktorit, jotka pysyvät käytössä jopa vuosikymmeniä. Kun alkuperäinen tuote on kestäväksi, toimivaksi ja miellyttäväksi suunniteltu, säilyttää se käyttökelpoisuutensa tusinatuotetta paremmin. Tämä periaate on ohjannut Edean ja Valtran muotoiluyhteistyötä jo vuodesta 1985.

Kun alkuperäinen tuote on kestäväksi, toimivaksi ja miellyttäväksi suunniteltu, säilyttää se käyttökelpoisuutensa tusinatuotetta paremmin. Tämä periaate on ohjannut Edean ja Valtran muotoiluyhteistyötä jo vuodesta 1985.

Traktori on sikälikin kiinnostava esimerkki, että se on yksinään oikeastaan vain voimakas ajoneuvo. Lisäosilla se kuitenkin muuntuu vaikka vetolaitteeksi, kauhakuormaajaksi, pellonmuokkaimeksi tai lumiauraksi. Monikäyttöisyys ja laajennettavuus ovatkin kestävyyden ja korjattavuuden ohella monien ympäristövastuullisten tuotteiden ominaisuuksia.


Ihmisen ja tuotteen side

Pisimpään käytössä pysyvät tuotteet, joihin niiden käyttäjät muodostavat kiintymyssuhteen. Sellainen on Edean vuonna 1982 muotoilema ja yhä tuotannossa oleva kasvikuivuri Evermat, jonka moni muistaa jo lapsuuskodistaan. Evermatin käyttäjiltä voikin kuulla tarinoita perheen yhteisistä sieniretkistä tai muistoja äidin kuivaamista marjoista, jotka maistuivat paremmilta kuin parhaat makeiset.

Ihmisen ja tuotteen välisen siteen rakentaminen ei ole helppoa. Edealla se perustuu ymmärryksen hankkimiseen koskien ihmisten toiminnallisia, emotionaalisia ja sosiaalisia tavoitteita. Parhaat tuotteet vastaavat niihin kaikkiin niin, että tuote on samalla kilpailukykyisesti ja ympäristöystävällisesti valmistettavissa.

Parhaat tuotteet vastaavat ihmisten toiminnallisiin, emotionaalisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin niin, että tuote on samalla kilpailukykyisesti ja ympäristöystävällisesti valmistettavissa.

Kun ihminen muodostaa tuotteeseen kiintymyssuhteen, ei hän halua luopua siitä. Silloin hän pitää siitä huolta ja tarvittaessa korjaa sitä.


Ympäristövastuullisuus osaksi strategiaa

Jokaisen yrityksen on ennen pitkää otettava ympäristövastuullisuus yhdeksi strategisista ohjenuoristaan. Jo nyt sitä vaaditaan viranomaisten toimesta, ja jatkossa vaatimukset kiristyvät edelleen. Samaan aikaan kasvaa kuluttajien ympäristötietoisuus. 

Yrityksen, joka haluaa ottaa ympäristövastuullisuudessa kilpailijoihinsa etumatkaa, kannattaa tähdätä minimitasoa korkeammalle. Työssä voi hyödyntää Edean kehittämää Design Puzzle™ -menetelmää, joka yhdistää käyttäjäymmärryksen tulevaisuuden ennakointiin ja varmistaa samalla ratkaisun liiketoiminnallisen elinvoimaisuuden, teknisen toteutettavuuden ja ympäristöystävällisyyden.

Suljettu systeemi, jossa materia ja energia kiertävät loputtomiin, ei ole mahdollinen. Jopa maapallon ekosysteemi saa energiansa auringolta. On silti tärkeää pyrkiä kohti tilannetta, jossa ihmisen tarpeet ja luonnon kantokyky kohtaavat kestävästi. Siihen tavoitteeseen parhaat yritykset pyrkivät tavalla, joka antaa niille samalla kilpailuedun.

Kuva: Molok, Edea (crop)