Circular design & asiakas: kuinka kehittää asiakaskokemusta?

Kiertotalouden tarkastelu asiakkaan näkökulmasta on haastavaa tai unohtuu helposti. Vaikka yritys olisi panostanut asiakaskeskeisyyteen, keskustelu keskittyy kiertotalouden kohdalla helposti tuotantoon ja prosesseihin. On tärkeää pohtia, kuinka kiertotalous vaikuttaa organisaation asiakkaisiin. Millä tavoin asiakas suhtautuu muutokseen ja mitä kiertotalouden ratkaisut voisivat tarkoittaa hänen arjessaan?

Circular design & asiakas -opas suunniteltiin erityisesti pk-yrittäjien tarpeisiin asiakaskokemuksen kehittämisessä. Opas aloittaa pohtimalla asiakkaan näkökulmaa kiertotalouteen. Niin moni asia muuttuu: ostaminen ja omistaminen, tuotteisiin liittyvät palvelut, suhde kuluttamiseen ja arvoihin yleisemminkin.

Second hand -tuotteita on tarjolla aikaisempaa enemmän. Uusia palveluja, kuten korjausta ja kunnostusta, syntyy. Eikä aina ole pakko hankkia tuotetta itselleen, sen voi vaikka vuokrata. Yrityksen näkökulmasta asiakaspolku on syklinen, ei lineaarinen: tavara voi yhden käyttäjän jälkeen palata yritykselle uutta kiertoa varten. Näin vuorovaikutuskin asiakkaan ja yrityksen välillä on muuttunut.

Oppaassa käydään läpi asiakaskokemuksen kehittämisprosessi ja annetaan työhön käytännön vinkkejä ja tarkistuslistoja. Oppaan lopusta löytyy myös lista hyödyllisiin tutkimuksiin ja raportteihin lisätietoa haluaville. Oppaan ovat tuottaneet Design Forum Finland ja frankly partners. Löydät oppaan Design Forum Finlandin verkkosivujen tietopankista.

Oppaaseen liittyy myös lyhyt esittelyvideo, joka on Design Forum Finlandin YouTube-kanavalla.