Tutustu hankkeisiimme

Design Forum Finland osallistuu aktiivisesti erilaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Teemme niiden kautta yhteistyötä monenlaisten toimijoiden kanssa ministeriöistä muotoiluorganisaatioihin, suunnittelupalvelujen tarjoajiin ja yrityksiin.


Käynnissä olevia hankkeitamme

Circular Design -valmennus

Circular Design -valmennusohjelmassa pureudutaan kiertotalousperusteisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin.

Kohti ekosysteemiä – Muotoilun kenttä muuttuvassa maailmassa

Mistä kaikesta muotoiluala koostuu? Muotoiluintensiivisiä yrityksiä, muotoilupalvelujen tuottajia, erilaisia tuki- ja ammattiorganisaatioita, museoita, oppilaitoksia ja mediaa.

Kiertotalousperusteisen muotoilun verkkokurssi

Uuden hankkeen tavoitteena on kasvattaa luovien alojen, erityisesti muotoilualan yritysten osaamista ja roolia kestävässä muotoilussa ja kiertotaloudessa.

Uusi pohjoismainen muotoilun ja arkkitehtuurin yhteistyöverkosto edistämään vihreää siirtymää

Pohjoismaiset muotoilun ja arkkitehtuurin kansalliset toimijat vahvistavat yhteistyötään vihreän siirtymän nopeuttamiseksi.

Tavoitteet

Tietoa ja osaamista

Saada uutta tietoa ja osaamista yritysten käyttöön.

Toimintakonsepteja

Edistää yritysten liiketoimintaa mm. uusien toimintakonseptien avulla.

Uusia yhteyksiä ja verkostoja

Luoda yhteyksiä ja verkostoja erilaisten toimijoiden välille.

Aiempia hankkeitamme

Hankearkistosta löytyvät aiemmat hankkeemme.

Blogeja ja uutisia

Kaikki ajankohtaiset

Keitä ovat kiertotalouden kuluttajat?

AsiakasymmärrysKiertotalous

Arvoketjukehittäminen vie kohti kiertotaloutta 

KiertotalousKilpailukyky