Circular Design for Business

Design Forum Finland on parhaillaan rakentamassa verkkokurssia kiertotalousperusteisesta muotoilusta. Maksuton Circukar Design for Business -kurssi on suunnattu tuote- ja palvelukehittäjille ja muotoilun ja luovien alojen ammattilaisille, mutta se on avoin kaikille kiinnostuneille. Kurssin tavoitteena on circular design -osaamisen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kasvattaminen. Sisältöteemoja ovat esimerkiksi kiertotalouteen liittyvä sääntely EU:ssa, uudet liiketoimintamallit ja tuote- ja palvelustrategiat.

Kurssin yhteistyökumppaneiksi valikoituivat kilpailutusten kautta MPS Prewise Oy ja Ethica Oy. MPS Prewise vastaa kurssin teknisestä ja pedagogisesta toteutuksesta ja Ethica asiantuntijasisällön tuottamisesta yhdessä Design Forum Finlandin kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). Kurssisivut on tarkoitus avata syyskuussa.

Täältä löytyy lisää tietoa kurssista.