Circular design & business – uusi opas liiketoiminnan muotoiluun

Kiertotaloudesta on muodostumassa kannattavan liiketoiminnan elinehto. Kiertotalous vastaa kasvaviin sidosryhmien odotuksiin kestävästä materiaalien käytöstä tiukkeneviin lainsäädännön vaatimuksiin. Se tuo yrityksille myös mahdollisuuksia parantaa kannattavuutta resurssi- ja materiaalitehokkuuden kautta ja luoda kilpailuetua uudessa markkinatilanteessa.

Circular design & business -opas on räätälöity erityisesti pk-yrittäjien tarpeisiin kiertotalouden liiketoimintamallien muotoilun ja kasvun tueksi. Oppaalla haluamme tarjota inspiraatiota ja keinoja, joilla voi aloittaa oman kiertotalousliiketoiminnan kehittämisen.

Oppaassa käydään ensin läpi, kuinka kiertotalouden tuomat mahdollisuudet omalle yritykselle voi tunnistaa. Arvoketjun analyysillä löydetään tehottomat ja arvoa, esimerkiksi materiaalia tai energiaa, hukkaavat kohdat. Sitten mietitään, kuinka liiketoimintaa voitaisiin muuttaa kestävämpään suuntaan.

Kun uusi, kiertotalouden mukainen liiketoimintamalli on löytynyt, se suunnitellaan ja muotoillaan kuten mikä tahansa toimintakonsepti, mutta pitäen mielessä kiertotalouden perusperiaatteet: mm. kohderyhmä, arvolupaus ja ansaintalogiikka on ajateltava ehkä uudella tavalla.

Opas ohjaa myös testaamaan uutta liiketoimintaa: Mitä haasteita tai onnistumisen kriteerejä siihen liittyy? Miten ne ratkaistaan? Lopuksi mallin potentiaalia kannattaa arvioida. Kolme teemaa on keskeistä: liiketoimintapotentiaali, ympäristövaikutukset ja resurssikierron potentiaali sekä sosiaaliset vaikutukset. Tähänkin opas antaa käytännön neuvoja.

Oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä Design Forum Finland ja Impaktly. Löydät oppaan Design Forum Finlandin verkkosivujen tietopankista.

Oppaaseen liittyy myös lyhyt esittelyvideo, joka on Design Forum Finlandin YouTube-kanavalla.  

Kuva: Videotiiviste