Muotoilu ja arkkitehtuuri vauhdittavat vihreää siirtymää

Katarina Siltavuori

Toiminnanjohtaja, Archinfo

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat keskeisiä huolenaiheita nykymaailmassa. Muotoilun ja arkkitehtuurin rooli vihreässä siirtymässä on merkittävä, sillä ne eivät ainoastaan määrittele fyysistä ympäristöämme, vaan myös heijastavat ja vaikuttavat yhteiskunnallisiin arvoihimme ja käyttäytymiseemme. 

Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2022–2035, Kohti kestävää arkkitehtuuria, toteaa, että arkkitehtuuri on erottamaton osa jokapäiväistä elämäämme. Ohjelman mukaan hyvä arki perustuu toimivaan ja viihtyisään elinympäristöön. Kansallisvarallisuudestammekin kolme neljäsosaa on rakennetussa ympäristössä.

”Laadukas rakennettu ympäristö parantaa elämänlaatua – niin turvallisuuden, terveellisyyden, toiminnallisuuden kuin kauneuden kautta. Lisäksi rakennetulla ympäristöllä on keskeinen rooli tulevaisuuden haasteiden, kuten ilmastokriisin ratkaisemisessa. Se luo puitteet taloudellisesti elinvoimaiselle Suomelle.” 

Rakennettu ympäristö kuitenkin aiheuttaa jopa kolmanneksen ympäristölle haitallisista päästöistä, joten ohjelmalla on tärkeä rooli vihreässä siirtymässä. Uuden rakentamisen ei pitäisi olla ensisijainen ratkaisu, vaan pitäisi keskittyä siihen, että tiloja käytetään tehokkaammin ja rakennuksia korjataan ja hoivataan. Uudisrakentamisen tulisi olla viimeinen vaihtoehto. Ja kun rakennetaan, rakennusten suunnittelussa ja rakentamisen tavassa täytyy minimoida ympäristövaikutukset ja rakentamisen pitää edistää asukkaiden hyvinvointia.

”Laadukas rakennettu ympäristö parantaa elämänlaatua – niin turvallisuuden, terveellisyyden, toiminnallisuuden kuin kauneuden kautta. Lisäksi rakennetulla ympäristöllä on keskeinen rooli tulevaisuuden haasteiden, kuten ilmastokriisin ratkaisemisessa. Se luo puitteet taloudellisesti elinvoimaiselle Suomelle.” 


Resurssitehokkaan rakentamisen hierarkia, alkuperäinen periaate Matti Kuittinen, Aalto-yliopisto

Yhteistyössä kohti kestävää tulevaisuutta

Archinfo ja Design Forum Finland ovat yhdessä Pohjoismaiden muotoilun ja arkkitehtuurin sisarorganisaatioiden kanssa aloittaneet yhteistyön, jossa tarkoitus on jakaa maiden välillä tietoa ja asiantuntemusta. Olemme todenneet, että on tarpeetonta keksiä pyörää uudelleen jokaisessa maassa; sen sijaan me voimme jakaa ja yhdistää parhaat oivallukset Pohjoismaiden välillä. 

Vihreä siirtymä edellyttää järjestelmämuutosta, joka vaatii asiantuntemusta kaikilla arkkitehtuurin ja muotoilun aloilla, tuotteista palveluihin ja liiketoimintamalleihin. Pohjoismaisessa yhteistyössä tavoitteena on tiedon jakamisen lisäksi myös syventää päätöksentekijöiden ymmärrystä muotoilun ja arkkitehtuurin roolista vihreässä siirtymässä tavalla, joka edistää kestävyyttä ja hyödyttää kulttuuria, yhteiskuntaa, ympäristöä ja yrityksiä.

Pohjoismaisessa yhteistyössä tavoitteena on tiedon jakamisen lisäksi myös syventää päätöksentekijöiden ymmärrystä muotoilun ja arkkitehtuurin roolista vihreässä siirtymässä tavalla, joka edistää kestävyyttä ja hyödyttää kulttuuria, yhteiskuntaa, ympäristöä ja yrityksiä.

Toinen yhteistyöhanke, Finimalism, yhdistää suomalaista arkkitehtuuria, muotia ja muotoilua. Kolmen organisaation, Archinfon, Fashion Finlandin ja Finnish Design Infon, vuonna 2023 käynnistämän hankkeen päätavoite on lisätä näiden luovien alojen kansainvälistä näkyvyyttä ja uudistaa suomalaisen designin tarinaa edistämällä kestäviä arvoja ja luomalla uutta arvoa vähemmällä resurssien käytöllä. Keinona tässä on muun muassa uusi verkkoalusta, finimalism.fi

Finimalism edustaa uudenlaista minimalismia, joka vastaa kestävyyshaasteisiin luovuuden avulla. Hyvä arkkitehtuuri, muoti ja muotoilu voivat luoda enemmän arvoa, kauneutta ja inhimillisyyttä, kestävästi ja käyttämällä huomattavasti vähemmän luonnonvaroja. Arkkitehti Teemu Kurkela sanookin Finimalism Journalin artikkelissa toivovansa, että arkkitehdit ja suunnittelijat olisivat vihreässä siirtymässä avainasemassa. Arkkitehteja tarvitaan kehittämään ratkaisevia innovaatioita ja luomaan uusia konsepteja.

Hyvä arkkitehtuuri, muoti ja muotoilu voivat luoda enemmän arvoa, kauneutta ja inhimillisyyttä, kestävästi ja käyttämällä huomattavasti vähemmän luonnonvaroja.

Muotoilun ja arkkitehtuurin yhteistyö voi luoda synergioita, jotka vauhdittavat vihreää siirtymää. Vihreä siirtymä vaatii sekä teknologisia innovaatioita että muutoksia kulutuskäyttäytymisessä. Muotoilun ja arkkitehtuurin avulla voimme luoda kestävämpiä ympäristöjä, jotka eivät ainoastaan suojele planeettaamme vaan myös edistävät parempaa elämänlaatua nyt ja tulevaisuudessa.

Kuvat: 1. Kuvituskuva: Mikko Ryhänen (crop), 2: Resurssitehokkaan rakentamisen hierarkia, alkuperäinen periaate Matti Kuittinen, Aalto-yliopisto