Kilpailuetua muotoilusta

Muotoilu eri muodoissaan ympäröi meitä kaikkialla. Tuotteet, palvelut, mobiilisovellukset ja asiakaskokemus ovat vain osa muotoilun avulla tuotetusta lisäarvosta. Muotoilu on yksinkertaisimmillaan tapa ajatella ja prosessi tunnistettujen tai vielä havaitsemattomien ongelmien ratkaisemiseen siten, että loppukäyttäjän, yrityksen, ympäristön ja yhteiskunnan etu tulevat kaikki huomioiduksi kestävästi.

Empatia, kyky asettua vastapuolen asemaan, on muotoilijalle sisäänrakennettu ominaisuus.


Millä tasolla yrityksesi käyttää muotoilua?

Yritysten muotoilun kypsyystasoa arvioidaan yleisesti viiden portaan asteikolla.  

Portaikon huipulla olevien yritysten muotoiluorganisaatio on hyvin integroitunut yrityksen päivittäiseen tekemiseen. Se vaikuttaa organisaation kaikissa toiminnoissa asiakkaan edun ja liiketoiminnan tavoitteiden ohjaamana. Näissä yrityksissä muotoiluajattelu ja asiakaslähtöisyys ovat kiinteä osa yrityksen kulttuuria. 

Toiseksi ylimmän tason yritykset ymmärtävät muotoilun tuoman lisäarvon ja osaavat hyödyntää muotoilutoimistoja strategisina kumppaneina. Portaikon keskitasolla olevat yritykset hyödyntävät muotoilua pistemäisesti yrityksen joissain toiminnoissa, esimerkiksi tuotteen tai palvelun suunnitteluun.  

Toiseksi alimman portaan yritykset ovat tietoisia muotoilun eri osaamisalueista ja valmiita testaamaan muotoilua sopivan tilaisuuden tullen. Alimmalla portaalla olevat yritykset yhdistävät muotoilun lähinnä tuotteiden suunnitteluun ymmärtämättä, mihin kaikkeen muotoilulla voidaan vaikuttaa. 


Harvasta kauramaitotehtaasta maksetaan suuria summia, mutta alan johtava brändi voi olla jopa miljardien arvoinen.

Joakim Karske

Mistä löydät apua muotoilun käyttöön?

Jäsenyrityksistämme koostuvan toimistohakumme kautta voit etsiä yrityksellesi kumppania niin muotoilun kuin markkinoinnin, brändiosaamisen ja visuaalisen suunnittelun aloilta. Meiltä voit tarvittaessa myös kysyä neuvoa sopivan kumppanin löytämiseksi – tunnemme jäsenyrityksemme hyvin.

Design Forum Finland auttaa

Tutustu toimintaamme! Perustehtävämme on auttaa suomalaisia yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään kestävästi muotoilun avulla. Järjestämme valmennuksia, opastamme muotoilun laaja-alaiseen käyttöön, välitämme tietoa ja rakennamme yhteistyöverkostoja.

Faktaa muotoilun käytöstä

Lähde: McKinsey: The Business Value of Design.

Kokonaistuotto

+ 56 %

Kokonaistuotto osakkeenomistajille on 56 % suurempi muotoilua strategisesti käyttävissä yrityksissä.

Liikevaihdon kasvu

+ 32 %

Liikevaihdon kasvu on 32 % suurempi muotoilua strategisesti käyttävissä yrityksissä.

Käyttäjäkokemus

4 %

4 % tutkituista yrityksistä rakentaa saumattoman fyysisen, digitaalisen ja palvelut tuottavan käyttäjäkokemuksen.

Asiakaskeskeisyys

> 40 %

Yli 40 % tutkituista yrityksistä ei keskustele loppukäyttäjien kanssa tuotekehityksen aikana.

The Stuff People Want – A New Horizon for Design in Finland

Design Forum Finland oli yhtenä toimeksiantajana kansainvälisessä Stuff in Flux 2 -tutkimuksessa, jossa mitattiin kuluttajien asenteiden ja käyttäytymisen muutosta: millaisia odotuksia ihmiset asettavat suhteelleen tavaraan eli fyysisiin tuotteisiin.