DeCo – Design Collaboration for Sustainable Business

Design Forum Finland on mukana uudessa kansainvälisessä EU-rahoitteisessa projektissa. DeCo – Design Collaboration for Sustainable Business -hankkeen tavoitteena on tunnistaa hyviä käytäntöjä kestävässä ja kiertotalousperusteisessa suunnittelussa ja valmistuksessa ja jakaa kokemuksia ja tietoa Euroopassa. DeCo on Interreg Europe -rahoitettu hanke, jossa on mukana seitsemän maata ja kymmenen eri organisaatiota. Projektin johdossa on LAB-ammattikorkeakoulu.

Hankkeen myötä eri sidosryhmien ja päättäjien osaaminen ja ymmärrys aiheesta kasvavat ja kestävä kehitys saadaan mukaan esimerkiksi alueellisiin kehitysohjelmiin. Samalla tuetaan EU:n tavoitteita päästöjen vähentämiseksi ja vihreän siirtymän edistämiseksi.

Design Forum Finlandin osuus hankkeessa on järjestää sarja pyöreän pöydän keskusteluja hankekumppaneiden kesken. Ensimmäinen näistä on tulossa syyskuussa.

Hanke alkoi huhtikuussa tänä vuonna ja se kestää kesäkuun 2028 loppuun. Kokonaisbudjetti on hieman alle 1,8 miljoonaa euroa.

Lisää tietot hankkeesta löytyy täältä.