Circular design & tuotekehitys – näin tutkit, kehität ja innovoit kiertotaloudessa

Markkinaympäristö on muuttumassa radikaalisti: EU ohjaa yrityksiä kiertotalouden toimintamalliin muun muassa lainsäädännön ja erilaisten ohjelmien kautta. Kiertotalouden mukaisesti suunnitellut ja valmistetut tuotteet tulevat olemaan jatkossa uusi normaali.

Circular design & tuotekehitys -opas esittelee tiiviissä muodossa kiertotalousperusteisen suunnittelun periaatteet ja antaa eväitä muutoksen aloittamiselle TK&I-työssä.

Ensin käydään läpi, mitä kiertotalousperusteinen muotoilu eli circular design oikein on. Samalla saa tiiviin katsauksen itse kiertotalous-käsitteeseen.

Seuraavaksi perehdytään kiertotalousperusteiseen muotoiluun ja sen kahteen tasoon. Tuotteiden tasolla suunnittelussa on otettava huomioon mm. materiaalivaihtoehdot ja tuotteen korjattavuus, päivitettävyys tms. Systeemitasolla taas pohditaan yrityksen koko arvoketjua ja sen tuomia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Yksi keskeinen työkalu on elinkaarimalli, jossa käydään läpi tuotteen elämän eri vaiheet ja se, kuinka elämiä kannattaisi olla useita. Lopuksi keskitytään yrityksen tuoteportfolioon ja siihen, kuinka mm. liiketoiminta ja ansaintalogiikka kannattaa suunnitella kiertotaloudessa.

Oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä Design Forum Finland ja Ethica. Löydät oppaan Design Forum Finlandin verkkosivujen tietopankista.

Oppaaseen liittyy myös lyhyt esittelyvideo, joka on Design Forum Finlandin YouTube-kanavalla.  

Kuvituskuva: Videotiiviste