Kohti ekosysteemiä – Muotoilun kenttä muuttuvassa maailmassa

Mistä kaikesta muotoiluala koostuu? Muotoiluintensiivisiä yrityksiä, muotoilupalvelujen tuottajia, erilaisia tuki- ja ammattiorganisaatioita, museoita, oppilaitoksia ja mediaa.

Design Forum Finland kartoitti yhteistyössä Pentagon Designin kanssa muotoilukentän toimintaa Suomessa. Selvityksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva muotoilukentän toimijoista ja heidän tehtävistään. Näiden lisäksi selvitys nostaa esiin muotoilualan ilmiöitä, muutossuuntia, kehitystarpeita ja mahdollisuuksia. Tarve kokonaisnäkemykselle on ollut olemassa pitkään – haasteena on, miten saada synergiaa, miten löytää oikea toimija ja kuinka saada aikaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Selvitystä rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö.

Kohti ekosysteemiä – Muotoilun kenttä muuttuvassa maailmassa

Tilaa materiaali

Hidden
Hidden