Etsimme sisällöntuottajaa verkkokurssille

Design Forum Finlandin kiertotalousperusteisen muotoilun verkkokurssin suunnittelu etenee! Nyt haemme sisällöntuottajaa kurssille.

EU:n kiertotalouteen liittyvät lainsäädäntöhankkeet jatkavat etenemistään tänä vuonna. Vaikka emme vielä tunne kaikkia yksityiskohtia tulevassa regulaatiossa, yritysten kannattaa varautua tulevaan. Myös sidosryhmien ja asiakkaiden vaatimukset tulevat vaikuttamaan yritysten toimintaan. Tähän toiminnan muutokseen tarvitaan uutta osaamista. 

DFF julkaisee tänä vuonna kaikille avoimen itsenäisesti opiskeltavan circular design -verkkokurssin. Kurssin avulla tuote- ja palvelukehittäjät voivat päivittää ammattitaitonsa vastaamaan tulevaa kiertotalousliiketoimintaa. Kiertotalous tuo mukanaan suuria muutoksia tuotteiden ja palveluiden yksityiskohdista aina yritystoiminnan ansaintamalleihin ja arvoketjuihin saakka. Tuleva verkkokurssi on yksi konkreettisista toimenpiteistä kiertotalouden edistämiseksi Suomessa.

Tammikuussa haemme kilpailutuksen kautta asiantuntijasisällön tuottajaa kurssille. Jos olet toimija, joka hallitsee kiertotalousperusteisen muotoilun, tutustu kilpailutukseen Hilmassa. Tarjoukset on jätettävä 2.2.2024 mennessä.

 Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).