Kiertotalousperusteisen muotoilun verkkokurssi

Design Forum Finland on aloittanut hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa luovien alojen, erityisesti muotoilualan yritysten osaamista ja roolia kestävässä muotoilussa ja kiertotaloudessa. Hankkeen kautta kasvatetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä erityisesti aineettoman arvonluonnin alueella.

Kestävän muotoilun käytön myötä yritykset voivat löytää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla profiloidaan Suomea kestävän muotoilun ja kiertotalouden edelläkävijämaana. Hankkeessa rakennetaan kiertotalousperusteisen muotoiluosaamisen (circular design) kasvattamiseksi verkkokurssi. Kurssin varsinaisena kohderyhmänä ovat muotoilun ja luovien alojen ammattilaiset, mutta kurssi tulee olemaan kaikille avoin. Kurssin yhteistyökumppaneiksi valikoituivat kilpailutusten kautta MPS Prewise Oy ja Ethica Oy. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kartoitus luovien alojen kiertotalousperusteisen muotoilun osaamistasosta. Selvityksen löydät täältä. Hankkeessa myös kehitetään ja vahvistetaan yhteistyö-, kehitys- ja osaajaverkostoja aiheen ympärillä. Hanke kestää vuoden 2024 loppuun. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). 

Marika Lehti

Palvelumuotoilija, projektikoordinaattori

050 566 4698

Kiertotalousperusteisen muotoilun osaamistaso

Design Forum Finland teetti tutkimuksen luovien alojen osaamisen tasosta kiertotalousperusteisessa muotoilussa eli circular designissa. Se osoitti, että vaikka kiinnostus kestävämpään suunnitteluun ja kiertotalouteen on suurta, osaamisen taso on vielä matala.