Kiertotalousperusteisen muotoilun verkkokurssi

Design Forum Finland on aloittanut hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa luovien alojen, erityisesti muotoilualan yritysten osaamista ja roolia kestävässä muotoilussa ja kiertotaloudessa. Hankkeen kautta kasvatetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä erityisesti aineettoman arvonluonnin alueella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). 

Kestävän muotoilun käytön myötä yritykset voivat löytää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla profiloidaan Suomea kestävän muotoilun ja kiertotalouden edelläkävijämaana. 

Hankkeessa rakennetaan kiertotalousperusteisen muotoiluosaamisen (circular design) kasvattamiseksi verkkokurssi. Kurssin varsinaisena kohderyhmänä ovat muotoilun ja luovien alojen ammattilaiset, mutta kurssi tulee olemaan kaikille avoin.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdään kartoitus luovien alojen kiertotalousperusteisen muotoilun osaamistasosta. Hankkeessa myös kehitetään ja vahvistetaan yhteistyö-, kehitys- ja osaajaverkostoja aiheen ympärillä. Hanke kestää vuoden 2024 loppuun. 

Marika Lehti

Palvelumuotoilija, projektikoordinaattori

050 566 4698