Tulevaisuuskestävä liiketoiminta

Design Forum Finlandin suosittujen valmennusten sarja jatkuu. Nyt aiheena on tulevaisuuskestävä liiketoiminta ja kohteena kasvua ja kansainvälistymistä hakevat suomalaiset pk-yritykset.

Uusi valmennusohjelma koostuu kaikille yrityksille avoimesta webinaarisarjasta ja pienemmälle yritysjoukolle suunnatusta työpajasarjasta, jotka täydentävät toisiaan teemallisesti. Jokaista teemaa pohjustavat webinaarit lisäävät yritysten ymmärrystä ja osaamista kiertotalouden hyödyistä liiketoiminnalle. Teemoja syventävät työpajat tuovat puolestaan konkreettisia työkaluja kestävään kansainväliseen kasvuun tähtääville yrityksille. Kokonaisuus auttaa osallistujia rakentamaan kestävän kasvun tiekarttaa.

Ilmoittaudu maksuttomiin valmennuksiin

Ilmoittaudu nyt mukaan maksuttomiin valmennuksiin! Ilmoittautuminen ensimmäiseen webinaariin on avoinna täällä. Kun osallistut kaikkiin viiteen teemakokonaisuuteen, saat kattavan kokonaiskuvan siitä, mitä siirtyminen kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan tarkoittaa. Huomaathan, että ensimmäinen teemakokonaisuus ajoittuu jo kesäkuun alkuun.Valmennuksen ohjelma

Webinaari ti 4.6.2024 klo 9–10
Työpaja to 13.6.2024 klo 9–11

Sanotaan, että kulttuuri syö strategian aamiaiseksi. Mutta miten rakentaa tulevaisuuden tarpeita palveleva ja toisaalta kasvuun kiihdyttävä kulttuuri?

Valmennusohjelman ensimmäinen webinaari ja työpaja pureutuvat esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

Ihminen: Tulevaisuuskestävän organisaation tärkein voimavara ovat sen ihmiset. Miten sitouttaa ihmiset uudistamaan ja rakentamaan kestävää kasvua?

Osaaminen: Jatkuvassa muutoksessa organisaation kyky oppia, kehittyä ja innovoida korostuvat. Miten luoda kulttuuria, joka ruokkii tulevaisuuden tarvittavaa osaamista?

Asiakas: Suurin osa organisaatioista sanoo olevansa asiakaskeskeisiä, mutta todellisuudessa laskun maksaja on ulkokehällä tai kauempana. Miten tuoda asiakasymmärrys uudistavan liiketoiminnan keskiöön?

Johtaminen: Johtajan tehtävä on varmistaa, että organisaatiolla on tulevaisuuskestävään liiketoimintaan tähtäävä visio ja luotsata ihmisiä sitä kohti. Miten johtaa kulttuurinmuutosta organisaatiossa?

Valmentaja: Frankly Partners

Ilmoittaudu webinaariin täällä: https://www.lyyti.in/tulevaisuuskestavankasvunkulttuuri

Ilmoittautuminen työpajaan avautuu webinaarin päätteeksi.

Webinaari ti 13.8.2024
Työpaja to 22.8.2024

Valmentaja: Alice Labs

Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Kulttuuria muotoiltaessa sukelletaan syvälle

Ia Adlercreutz Co-foundersilta kirjoitti viime syksynä blogiimme jutun yrityskulttuurista ja sen muutoksesta.

Lisätietoja:

Saija Malila

Projektipäällikkö: Circular Design, palvelumuotoilija

044 727 2280