Asiakaskokemus kiertotaloudessa

Kiertotalous asiakkaan näkökulmasta on haastavaa tai unohtuu helposti. Vaikka yritys olisi panostanut asiakaskeskeisyyteen, tarkastelu keskittyy helposti tuotantoon ja prosesseihin. Yhtä lailla tärkeää on se, kuinka kiertotalous vaikuttaa asiakkaisiin. Miten asiakas suhtautuu muutokseen? Mitä kiertotalouden ratkaisut voisivat tarkoittaa hänen arjessaan?

Kaupan lähetti tuomassa ruokakuljetusta

Nykyiset asiakaspolut päättyvät yrityksen näkökulmasta usein siihen, että asiakas ostaa tuotteen. Asiakkaan arjessa polut taas päättyvät siihen, että tuote käytön jälkeen heitetään pois. Kiertotalousratkaisujen kohdalla asiakaspolkuja on useita erilaisia ja ne ovat luonteeltaan syklisiä, eivät lineaarisia.

Kuva: Fiksuruoka

Mikä muuttuu asiakaskokemuksessa?

Ostaminen, omistaminen ja käyttäytyminen muuttuvat: Jakaminen, vuokraaminen, korjaus- ja päivityspalvelut, second hand -tuotteet.
Tuotteet, palvelut ja ratkaisut muuttuvat: Elinkaari pitenee, materiaalit kierrätetään, second-hand yleistyy, yritysten vastuullisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota.
Tuotteiden ja palvelujen vertailu keskenään muuttuu: Painotus hinnoista ja ostamismääristä kohti kestävyyttä ja suorituskykyä.
Kuluttaminen muuttuu: Tarvitsemme enemmän käyttöä ja arvoa kuin itse tuotetta.

Circular Design & asiakas

Muutos asiakkaiden tarpeissa tarjoaa yrityksille monenlaisia vaihtoehtoja kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen. Tutustu Design Forum Finlandin ja Frankly Partnersin tuottamaan oppaaseen.

Asiakaskokemus kiertotaloudessa

Video tiivistää, miten asiakas tulee ottaa huomioon kiertotalouden mukaisen suunnittelun yhteydessä.

Asiakaskokemus kiertotaloudessa – kuuntele ihmistä

Hanna-Leena Ristimäki Franklyltä kirjoittaa, kuinka kiertotalouden muutosvoimien ytimeen kytkeytyy asiakaskokemuksen ymmärrys, eli kilpailu siitä, kuka tuntee ja pystyy ennakoimaan ihmisten odotukset ja arvot parhaiten.

The Stuff People Want – A New Horizon for Design in Finland

Design Forum Finland oli yhtenä toimeksiantajana kansainvälisessä Stuff in Flux 2 -tutkimuksessa, jossa mitattiin kuluttajien asenteiden ja käyttäytymisen muutosta: millaisia odotuksia ihmiset asettavat suhteelleen tavaraan eli fyysisiin tuotteisiin.

Kiertotalouteen siirtymisessä keskeistä on tuotteiden kierrossa pitäminen korkea-arvoisina yhdessä asiakkaiden kanssa. Haasteena on saada asiakkaat motivoitua tähän mukaan.