The Stuff People Want – a New Horizon for Design in Finland

Kansainvälisessä Stuff in Flux 2 -tutkimuksessa mitattiin kuluttajien asenteiden ja käyttäytymisen muutosta: millaisia odotuksia ihmiset asettavat suhteelleen tavaraan eli fyysisiin tuotteisiin. Tavoitteena tutkimuksessa oli tuoda näkemyksiä ja uusia suuntaviivoja liiketoiminnan kehitykseen ja muotoilun asemaan kehityksessä. Tutkimuksen tuloksista koottiin raportti The Stuff People Want – A New Horizon for Design in Finland.

Raportti perustuu seitsemästä maasta (Brasilia, Kanada, Yhdysvallat, Saksa, Venäjä, Intia ja Kiina) vuonna 2021 kerättyyn laajaan tutkimusaineistoon sekä 14:ään suomalaista muotoilua käsittelevään asiantuntijahaastatteluun. Näkökulmaksi valittiin edelläkävijäkuluttajat (engl. the Leading-Edge), jotka omaksuvat ensimmäisinä uusia, arkisia käyttäytymismalleja. Leading-Edge-kuluttajat auttavat havaitsemaan mahdollisuuksia, joista voi tulla massamarkkinailmiöitä seuraavien 3–5 vuoden kuluessa.

Tutkimus nosti esiin useita erilaisia kansainvälisiä mahdollisuuksia suomalaiselle muotoilulle ja sitä käyttäville yrityksille. Raportissa esitellään neljä innovaatioaluetta, joita yritysten ja suunnittelijoiden ei kannata jättää ottamatta huomioon. Kaikkia yhdistää kuluttajien aiempaa kriittisempi suhtautuminen liikakulutukseen ja ehtyvien luonnonvarojen käyttöön, ja kaikkiin sisältyy vastuullisuusnäkökulma.

Jätä yhteystietosi niin voit ladata tukimuksen!

Kuva: Otteita tutkimuksesta The Stuff People Want – A New Horizon for Design in Finland, Oskar Korkman & Sharon Greene, 2022

Kuva isompana (pdf)

The Stuff People Want -raportin kuten myös Stuff in Flux 2 -tutkimuksenkin toteutti Alice Labs / Oskar Korkman ja Sharon Greene. Mukana hankkeessa oli johtavia kansainvälisiä kuluttajabrändejä sekä myös non-profit-organisaatioita, joiden tavoite on edistää kestävämpiä kulutustapoja. Design Forum Finland oli ainoa suomalainen kumppani tutkimushankkeessa ja sen osuutta rahoitti Sitra.

The Stuff People Want – A New Horizon for Design in Finland

Tilaa materiaali

Hidden
Hidden