Kiertotalouden liiketoimintamallit

Kiertotaloudesta on muodostumassa kannattavan liiketoiminnan elinehto. Se tuo yrityksille mahdollisuuksia sekä parantaa kannattavuutta resurssi- ja materiaalitehokkuuden kautta että luoda kilpailuetua.

Kiertotalous vastaa niin kasvaviin sidosryhmien odotuksiin kestävästä materiaalien käytöstä kuin tiukkeneviin lainsäädännön vaatimuksiin. Kiertotalouden liiketoimintamalli kuvaa sitä logiikkaa, jolla yritys organisoi toimintansa liiketoiminnaksi ylläpitäen samalla tuotteiden ja resurssien arvoa. Keskeisenä erona lineaarisen liiketoiminnan malleihin kiertotalouteen pohjautuva liiketoimintamalli pyrkii ansainnan lisäksi pitämään resurssit ja materiaalit korkeimmassa mahdollisessa arvossa mahdollisimman pitkään sekä minimoimaan hukan.

Kiertotalous mahdollistaa tulevaisuuden liiketoiminnan

Kiertotalouteen pohjautuvan liiketoiminnan tavoitteena on tunnistaa epätehokkuuksia yrityksen arvoketjun varrelta ja vastata niihin kiertotalouden keinoin. Arvoketju muuttuu lineaarisesta kiertäväksi.

Kiertotalouden liiketoimintamalli voi perustua johonkin seuraavista:

  • Kiertävät raaka-aineet
  • Resurssien talteenotto
  • Tuote palveluna
  • Jakamisalustat
  • Elinkaaren pidentäminen


Design Forum Finland ja Impaktly tekivät yhdessä lyhyen oppaan, jossa kerrotaan enemmän kiertotalouden liiketoimintamalleista ja siitä, kuinka niitä voi kehittää liiketoiminnan muotoilun (business design) avulla.

Voit tutustua aiheeseen myös teemavideon avulla. Tai katso webinaari, jossa Impaktlyn toimitusjohtaja Mia Folkesson ja designtiimin johtaja Emma-Sofie Kukkonen neuvovat tien, jolla edetään kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan muotoilun avulla.

Circular design & business

Helppolukuinen opas on räätälöity erityisesti PK-yrittäjien tarpeisiin kiertotalouden liiketoimintamallien muotoilun ja kasvun tueksi.

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Tuote palveluna -liiketoimintamalli on nykyaikaista liiketoimintaa, josta on hyötyä yritykselle, asiakkaalle ja ympäristölle.

Miten tehdä kiertotaloudesta bisnestä?

Webinaarissa Impaktlyn toimitusjohtaja Mia Folkesson ja designtiimin johtaja Emma-Sofie Kukkonen neuvovat tien, jolla edetään kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan muotoilun avulla. (13.12.2023)