Radikaali luovuus ja uudistuminen – mitä se on ja miten se tehdään? 

Erik Bäckman

Johtamisvalmennusten liiketoimintajohtaja, osakas

Miltton

Elämmekö kirottua aikaa? Ilmastokriisi, luontokato, lisääntyvät mielenterveysongelmat ja hyvinvointiyhteiskunnan kriisi – kaikki kaatuvat päälle. Ja mistä ne johtuvat? Meistä itsestämme. 

Me ihmiset olemme, vieläpä suunnitelmallisella toiminnalla, synnyttäneet nämä kriisit. On kuin olisimme puolivillaisesti soveltaneet yhteiskuntaamme ja elämäntapaamme menetelmää nimeltä negative brainstorming. Siinä keksitään tapoja saada aikaan mahdollisimman paljon suurta ja peruuttamatonta vahinkoa jossain tilanteessa – ja sitten, loppuhuipennuksena, tunnistetaan näiden vahinkoa aikaansaavien toimintatapojen vastakohtia. Näissä vastakohdissa on yleensä muutama täysin tuore tapa tuottaa mahdollisimman paljon hyvää. Ja yhteiskunnan ja elämäntavan suhteen on kuin meiltä olisi jäänyt tuo negative brainstormingin loppuhuipennusvaihe tekemättä – olemme lähteneet valtavalla tarmolla toteuttamaan suurta ja peruuttamatonta vahinkoa tekeviä ideoita. 

Olisipa helppoa, jos voisimme vain kääntää vahingolliset toimintatavat ja valinnat vastakohdikseen. Miten se edes tapahtuisi? 

Toimintatapojen ja valintojen taustalla on aina ajattelumalleja, uskomuksia. Ne ovat hypoteeseja siitä, miten maailma toimii. Ne rajaavat – yleensä huomaamattamme – sen, mitä maailmasta havaitsemme, mitä toimintavaihtoehtoja näemme, mitä valitsemme, ja sitä kautta, mitä lopputuloksia pystymme tuottamaan. Ajattelumalli tai uskomus voi olla hedelmällinen tai haitallinen – se riippuu tilanteesta. BKT:n kasvu hyvinvoinnin kasvun mittarina tai tehokkuusajattelu työelämässä ovat selvästi osoittautuneet haitallisiksi ajattelumalleiksi viime vuosikymmeninä. 

Jos haluamme radikaalisti uudistaa toimintatapojamme ja valintojamme, meidän on radikaalisti uudistettava ajattelumallejamme ja uskomuksiamme maailmasta. 

Mistä pitää aloittaa? 


Ensimmäinen askel on tietoisuus ajattelumalleista ja uskomuksista – niiden tunnistaminen itsessä ja muissa, niiden nimeäminen ja kuvailu, haitallisten ajattelumallien seurausten ja hinnan tunnistaminen.


Ensimmäinen askel on tietoisuus ajattelumalleista ja uskomuksista – niiden tunnistaminen itsessä ja muissa, niiden nimeäminen ja kuvailu, haitallisten ajattelumallien seurausten ja hinnan tunnistaminen. On ihmisiä, jotka ajattelevat näkevänsä maailman sellaisena, kuin se on. Heille tämä ensimmäinen askel sattuu, ja pahasti. Mutta kun tunnistaa omista ajattelumalleistaan ensimmäisen hedelmättömän, haitallisen uskomuksen ja tajuaa, että olisi mahdollista päästä siitä eroon, vaihtaa se johonkin hyödylliseen… Mikä ihana, radikaali, vapauden tunne. 

Toinen askel on ajattelumallin tai uskomuksen muuttaminen. Ihmismieli, jopa työikäisen ihmisen mieli, on joustavampi kuin uskommekaan. Erilaiset ratkaisukeskeiset tai konstellaatiopohjaiset valmennus- ja työpajamenetelmät ovat tehokkaita tapoja tutkia ja muuttaa ajattelumalleja ja uskomuksia – yksilönä tai ryhmässä. Niiden yhteinen tekijä on, että ne antavat meille konkreettiset työkalut, joilla itse muuttaa mielemme rakenteita. 

Toinen askel on ajattelumallin tai uskomuksen muuttaminen.

Luetaanpa tuo viimeinen lause uudestaan: ”…konkreettiset työkalut, joilla itse muuttaa mielemme rakenteita.” Kuulostaa hörhöilevältä self-helpiltä tai filosofiselta scifiltä. 

Paitsi että me teemme sitä jo. Valitettavan usein tuon alussa kuvatun kesken jääneen negative brainstormingin pohjalta. Media, some, mainonta, työelämän rakenteet – ne ovat kaikki mielen rakenteiden, ajattelumallien ja uskomusten muokkaustyökaluja. Nuo mainitut valmennus- ja työpajamenetelmät ovat onneksi paljon avoimempia, suoraviivaisempia ja siksi myös tehokkaita. Niistä on siksi helppo aloittaa. Muitakin tapoja löytyy, esimerkiksi Nando Malmelin on kirjoittanut aiheesta mainion kirjan ”Radikaali uudistuminen – Miten johtaa murroksessa”. 

Kolmas askel on sitten tavallaan helpoin. Kun olemme muuttaneet haitallisia ajattelumalleja ja uskomuksia hedelmällisemmiksi, näemme maailman toisin. Havaitsemme eri asioita, tunnistamme eri mahdollisuuksia. Sen pohjalta saamme, melkein kuin itsestään, uusia oivalluksia. Sen pohjalta valitsemme toisin. Radikaalisti uudenlaiset innovaatiot ja toimintamallit syntyvät helpommin, ja otamme ne helpommin myös käyttöön. 

Kun olemme muuttaneet haitallisia ajattelumalleja ja uskomuksia hedelmällisemmiksi, näemme maailman toisin. Havaitsemme eri asioita, tunnistamme eri mahdollisuuksia. Sen pohjalta saamme, melkein kuin itsestään, uusia oivalluksia. Sen pohjalta valitsemme toisin. Radikaalisti uudenlaiset innovaatiot ja toimintamallit syntyvät helpommin, ja otamme ne helpommin myös käyttöön. 

Helppoa kuin 1–2–3? Periaatteessa. Mutta kyllä se työtä vaatii. 

Yksittäisen ihmisen, innovaattorin, asiantuntijan tai johtajan radikaali uudistuminen on vielä suhteellisen helppoa. Ryhmän tasolla se vaatii enemmän, yhteistä tahtoa ja sitoutumista. Ja kun halutaan vaikuttaa koko toimialaan tai yhteiskuntaan, pitää tehdä hartiavoimin hommia. Sielläkin radikaalisti uudenlaisten innovaatioiden ja toimintamallien omaksuminen alkaa haitallisten ajattelumallien ja uskomusten muutoksesta. Mielen rakenteiden omaehtoisesta muuttamisesta. Tähän meidän pitää houkutella kaikki ihmiset mukaan, jos haluamme että meillä on toivoa. 

  

Erik Bäckman on myös on sertifioitu WorkPlace Big Five- ja TUFF-valmentaja ja intohimoinen ajattelumallien sparraaja. 

Alkuperäinen kuva: Valentin Salja