Circular design

Circular design eli kiertotalousperusteinen muotoilu on kokonaisvaltainen lähestymistapa uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien suunnitteluun. Siinä otetaan huomioon yrityksen tuottamat sekä aineelliset että aineettomat ratkaisut.

Biopohjaisia materiaaleja

Muotoilulla on keskeinen rooli kiertotaloutta hyödyntävän liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen suunnittelussa. Lähes 80 % tuotteen ympäristöön vaikuttavista päätöksistä tehdään suunnittelupöydällä muotoilun ja tuotekehityksen yhteistyönä. Tuotteen elinkaaren pidentämisen kannalta tärkeät ratkaisut kuten osien määrä, materiaalien ekologisuus, tai tuotteen korjaamisen, huollon ja kierrättämisen mahdollistaminen ovat kaikki asioita, joihin voidaan vaikuttaa muotoilupäätöksillä.

Kiertotaloudesta uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Tuote- ja palvelukehityksen ohella kiertotalous voi tuoda myös kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia mm. lainaamisen, korjaamisen ja kierrätyksen alueilla. Asiakkaiden, henkilöstön, sijoittajien ja muiden sidosryhmien on helppo samaistua kestävästi toteutettuun liiketoimintaan, josta tulee näin ostokriteeri.

Menestyksekäs kasvu kohti kiertotalouden mukaista toimintamallia edellyttää organisaation ja yrityskulttuurin monialaista kehittämistä. Tässä työssä muotoilun metodit ovat hyviä työkaluja: niiden lähtökohdat ovat laaja-alaisuus, asiakaslähtöisyys, luovuus ja kokeilevuus. Muotoiluosaamisen käytöllä varmistetaan, että mm. asiakasnäkökulma ja tulevaisuuden kuluttajatarpeet otetaan huomioon yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Kiertotalousperusteisen muotoilun osaamistaso

Design Forum Finland teetti tutkimuksen luovien alojen osaamisen tasosta kiertotalousperusteisessa muotoilussa eli circular designissa. Se osoitti, että vaikka kiinnostus kestävämpään suunnitteluun ja kiertotalouteen on suurta, osaamisen taso on vielä matala.

Kiertotalousperusteisen muotoilun verkkokurssi

Työn alla olevan verkkokurssin tavoitteena on kasvattaa luovien alojen, erityisesti muotoilualan yritysten osaamista ja roolia kestävässä muotoilussa ja kiertotaloudessa.

Kiertotalouden periaatteet muotoilun perustaksi

Kiertotalousperusteisella muotoilulla yritysten on mahdollista turvata kilpailukykynsä ja luoda kestävää tulevaisuutta maapallon kantokyvyn rajoissa.