Vauhtia bisnekseen muotoiluosaamisesta!

Saija Malila

Projektipäällikkö: Circular Design, palvelumuotoilija

044 727 2280

Marraskuussa Oulussa järjestettiin jo yhdeksättä kertaa Pohjois-Suomen suurin business-tapahtuma Northern Glow. Tällä kertaa koko tapahtuman teemana oli muotoilu, erityisesti muotoiluajattelun (design thinking) soveltaminen ja asiakaskokemuksen rooli yrityksissä.  

Päivän ohjelmassa vuorottelivat erilaiset näkökulmat muotoilun hyödyntämiseen liiketoiminnassa: inspiroiva esimerkki globaalilta yritysjätiltä, käytännön kokemuksia suomalaisista pk-yrityksistä ja tarinoita muotoilun jalkauttamisen tavoista hyvin erilaisilla toimialoilla. Lopuksi yleisö pääsi itse testaamaan muotoilun työkalujen käyttöä hyvin oivaltavalla tavalla. PepsiCo:n Chief Design Officer Mauro Porcini keskittyi puheenvuorossaan asiakaskeskeisyyden sijaan ihmiskeskeisyyteen. Yritysten toimintakulttuurit ovat murroksessa ja nyt fokus tulisi siirtää ihmisten (sekä työntekijöiden että asiakkaiden) sitouttamiseen yrityksen toimintaan. Porcini nosti esiin mielestään kolme tärkeintä hyvän muotoilijan ominaisuutta: ystävällisyys, uteliaisuus ja empatia. Hänen mukaansa näiden taitojen opettaminen olisi tärkeää ihan kaikille yhteiskunnan kehittymisen kannalta. 

Myös Avidlyn toimitusjohtaja Jesse Maula nosti esiin empatian, kun hän listasi erovaisuuksia muotoiluajattelun ja esimerkiksi Lean-ajattelun välillä. Hän edelleen kiteytti muotoiluajattelun olevan ihmiskeskeistä, kokeilevaa iteratiivista toimintaa. Sekä Porcini että Maula toivoivat muotoiluajattelun tuomista osaksi kaupallista koulutusta. Tämä edistäisi muotoiluajattelun leviämistä osaksi yrityksien toimintatapoja, se mm. vahvistaisi innovointia ja yritysten muutoskyvykkyyttä. Käytännön esimerkkejä muotoilun hyödyntämisestä yrityksissä kuulimme Vieser Oy:stä sekä Kingspan Insulationilta Alankomaista. Vieserin toimitusjohtaja Annika Jyllilä-Vertigans kertoi, kuinka he pienenä yrityksenä lähtivät systemaattisesti kasvattamaan muotoilukyvykkyyttä omassa organisaatiossa. Vieser ratkaisi useimmille pk-yrityksille tutun rajallisten resurssien ongelman yhteistyöllä muotoilukumppanin kanssa. Muotoilutoimiston mukaan tulo auttoi yrityksen uuden strategian vahvistamisessa, selkeytti tuoteportfoliota ja siirsi yrityksen toimintaa liiasta tuotekeskeisyydestä kokonaisvaltaiseen brändin vahvistamiseen. 

Product Manager Bastiaan Terhorst Kingspan Insulationilta nosti esiin muotoilun menetelmien hyödyntämisen erityisesti innovaatioiden edistäjänä ja asiakasymmärryksen lisääjänä. Muotoilulle tyypilliset toimintamallit (soft skills), esimerkiksi havainnointi ja laadulliset tutkimusmenetelmät, ovat erityisen hyviä asiakkaiden piilevien ongelmien esiin tuomisessa. Tällaisen tiedon syvällinen ymmärtäminen auttaa yritystä tuomaan markkinoille uudenlaisia, asiakkaiden todellisiin tarpeisiin pohjautuvia tuotteita ja palveluita. Terhorst myös nosti esiin haasteita, joita yritykset voivat kohdata muotoiluajattelun jalkauttamisessa. Erityisesti perinteisillä toimialoilla siiloutunut organisaatiomalli voi muodostua ongelmaksi, joka estää yhdessä tehtävän monialaisen ja luovan kehittämistyön. Lisäksi kuulimme myös puheenvuorot työntekijäkokemuksen kehittämisestä sekä asiakaskokemuksen keräämisen ja datan hyödyntämisen haasteista. Päivän lopuksi toinen palveluinnovaatioihin ja asiakaskokemukseen erikoistuneen konsultointiyrityksen WorkPlayExperincen perustajista, Adam Lawrence, sai yleisön kokeilemaan palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun menetelmiä käytännössä. Lawrence korosti muotoiluajattelun olevan ennen kaikkea käsillä ja jaloilla tapahtuvaa tekemistä. Tällä hän viittasi konkreettisesti erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja nopeisiin kokeiluihin, jotka tapahtuvat kentällä ihmisten parissa. 

Lawrencen mukaan muotoiluajattelu ei ole jotain lisää (add on) tai lyhytkestoisia kehityssprinttejä vaan tekemistä ja siitä oppimista ja tämän syklin määrätietoista ja pitkäkestoista toistamista. Lawrencen puheenvuoro osallisti paikalla olleet noin 300 yritysten edustajaa kokeilemaan muotoiluajattelun voimaa käytännössä pienissä ryhmissä tehtyjen harjoitusten kautta. Yleisön innostuneesta reaktiosta päätellen muotoilun menetelmät ovat Pohjois-Suomen yrityskentälle tapahtuman jälkeen hieman helpommin lähestyttäviä kuin ehkä aiemmin on ollut!  

 

Kiitokset yhteistyöstä: BusinessOulu ja DesignOulu, Alankomaiden suurlähetystö ja Kingspan Insulation Netherlands. 

Kuvat: 1. Bastiaan Terhorst, 2. Mauro Porcini, 3. Annika Jyllilä-Vertigans, kuvat Harri Tarvainen