Miten ostaa muotoilupalveluita?

Nuppu Gävert

Senior Strategist

Pentagon Design

Heini Lehtinen

Designer, Concepts, Services & Content

Pentagon Design

Muotoilupalveluiden ostamisen ensiaskel on tunnistaa yrityksen tarpeet. Kun tarpeet ja niiden laajuus ovat selvillä, sopiva apu ja yhteistyökumppani voivat löytyä muotoilutoimistoista, yksittäisistä muotoilualan toimijoista tai alan oppilaitoksista. Design Forum Finlandin ja Pentagon Designin toteuttama muotoilualan selvitys luotaa muotoilun suuntauksia ja toimijoita sekä auttaa sopivien muotoilupalveluiden löytämisessä.


Käynnissä olevat maailmanpoliittiset muutokset, sota, ilmastonmuutos ja keinoälyn saapuminen arkipäivään haastavat niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä. Muutokset kannustavat – ja pakottavat – sekä nopeaan uudistumiseen että pitkäjänteiseen liiketoiminnan kehittämiseen.

Muotoiluyritykset ja muotoilijat vastaavat osaltaan yhteiskunnallisiin muutoksiin ja kehittävät uusia työkaluja ja lähestymistapoja yhteiskuntaa ja yrityksiä kohtaaviin haasteisiin. Uudistuminen, ratkaisukeskeisyys, tulevaisuuteen suuntautuneisuus ja varhainen uusien ilmiöiden ja menetelmien omaksuminen ovat sisäänrakennettuina luovaan toimintaan.

Mihin ja miten muotoilijoita ja muotoilupalveluita voidaan käyttää? Miten muotoilu hyödyttää asiakasyritystä? Mistä sopiva muotoilupalvelu löytyy? Mitä muotoilu maksaa? Mistä palveluita voi etsiä?

Olennainen kysymys onkin, miten ratkaisuja ja uusia näkökulmia kaipaavat yritykset ja ajankohtaisiin ongelmiin ratkaisuja kehittävät muotoilijat löytävät toisensa. Mihin ja miten muotoilijoita ja muotoilupalveluita voidaan käyttää? Miten muotoilu hyödyttää asiakasyritystä? Mistä sopiva muotoilupalvelu löytyy? Mitä muotoilu maksaa? Mistä palveluita voi etsiä?


Aineellisesta aineettomaan muotoiluun

Muotoilupalveluiden sisältö muuttuu ja kehittyy nopeasti. Uusia palveluita syntyy, kun muotoilun ajattelutapaa ja metodeja sovelletaan uusiin tarpeisiin ja kehityskohteisiin.

Viime vuosisadalla muotoilu tuli tunnetuksi lähinnä fyysisten asioiden muotoiluna. Tutuksi tulivat muun muassa tuotteiden, tilojen, vaatteiden tai graafisten ilmeiden suunnittelu. 2000-luvulla muotoilun uusiksi tukijaloiksi ovat kasvaneet digitaalinen muotoilu, käyttäjäkokemuksen muotoilu (UX) ja palvelumuotoilu.

Muotoiluajattelun entistä laajempi hyödyntäminen on mahdollistanut muotoilun metodien ja käytäntöjen soveltamisen muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden, käytäntöjen ja strategioiden muotoiluun. Muotoilusta ja muotoilijoista on tullut olennainen osa varsinkin suurten, kansainvälisten yritysten johtoa ja toimintatapoja. Muotoilijoita palkataan yritysten omille palkkalistoille ja yhtiöiden hallituksissa istuu usein myös strategisen muotoilun tai liiketoimintamuotoilun johtaja.

Muotoilupalveluilla pyritään auttamaan asiakasyrityksiä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin, toteuttamaan entistä paremmin toimivia ja saavutettavia järjestelmiä ja organisaatioita sekä parantamaan yritysten asiakaslähtöisyyttä ja kilpailukykyä.

Uusimpina muotoilupalveluina saataville ovat tulleet muun muassa liiketoiminnan ja yrityskulttuurin muotoilu sekä kiertotalousperusteinen muotoilu. Käynnissä on myös siirtymä ihmiskeskeisestä muotoilusta elämäkeskeiseen muotoiluun, jolla pyritään ihmisen lisäksi ottamaan huomioon kaikki muutkin elämänmuodot, joihin yrityksen toiminta tai toiminto vaikuttavat.

Kaikilla näillä muotoilupalveluilla pyritään auttamaan asiakasyrityksiä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin, toteuttamaan entistä paremmin toimivia ja saavutettavia järjestelmiä ja organisaatioita sekä parantamaan yritysten asiakaslähtöisyyttä ja kilpailukykyä.


Tarpeeseen sopivia muotoilupalveluita

Suomessa toimii laaja joukko sekä erilaisia muotoilupalveluita tarjoavia itsenäisiä toimijoita että muotoilutoimistoja, jotka tarjoavat laajasti muotoilupalveluja visuaalisesta ja tuotemuotoilusta strategiseen muotoiluun. Minkälaiset muotoilupalvelut voisivat kirittää omaa liiketoimintaa? Miten löytää yrityksen kasvua vauhdittavia muotoilupalveluita?

1. Selvitä yrityksesi tarpeet: Minkälaisia tarpeita yritykselläsi on? Tarvitaanko verkkosivua, digitaalista sovellusta, toimisto- tai asiakastilaa, palvelujen kehittämistä, graafista suunnittelua, strategiaa tai yritykselle uutta lähestymistapaa kiertotalouteen? Yrityksen muotoilupalveluiden tarpeita voi selvittää vaikka tutustumalla tanskalaisen Danish Design Centerin kehittämään The Design Ladderiin, joka määrittelee portaittain yrityksen käyttämän muotoilun asteen ja tarpeet.

2. Tutustu muotoilualan toimijoihin: Mitkä toimijat ja toimistot tuottavat palveluita, jotka vastaavat yrityksesi palveluihin? Tarvitaanko ulkoista kehittämisen yhteistyökumppania vai voisiko yritykseen palkata muotoilijan tai muotoilujohtajan? Tutustu alan toimijoihin ja valitse toimijoita, joiden palvelut ja referenssit tuntuvat sopivan yrityksesi tarpeisiin. Sopivia toimijoita voi hakea esimerkiksi Design Forum Finlandin ja Pentagon Designin toteuttamasta suomalaisen muotoilualan selvityksestä, jonka muotoilualan toimijakuvaukset sisältävät niin alan yleishyödylliset toimijat ja yhdistykset kuin näiden kokoamat toimijahakemistotkin. Lista sisältää myös muun muassa yrityspalveluja tarjoavia muotoilualan oppilaitoksia.

Tarvitaanko ulkoista kehittämisen yhteistyökumppania vai voisiko yritykseen palkata muotoilijan tai muotoilujohtajan? Tutustu alan toimijoihin ja valitse toimijoita, joiden palvelut ja referenssit tuntuvat sopivan yrityksesi tarpeisiin.

3. Ota yhteyttä, kysy ja keskustele: Kun löydät muotoilijoita tai muotoilutoimistoja, jotka saattaisivat sopia yrityksesi kehitystarpeisiin, ota rohkeasti yhteyttä toimijoihin, kysy lisää ja keskustele. Näin selviävät palveluiden sisältö, toimintatavat, kustannukset ja aikataulut. Voit myös olla yhteydessä alan yleishyödyllisiin toimijoihin, kuten järjestöihin ja yhdistyksiin.

4. Kehitä pitkäjänteisesti: Muotoilupalveluita voi hyödyntää lyhytaikaiseen tarpeeseen tai pitkäjänteisesti. Mitä laajempaan kysymykseen ratkaisuja haetaan, sitä pitkäjänteisempää yhteistyötä ja kumppanuutta kannattaa hakea ja kehittää.

Oman organisaation ymmärrystä muotoilun hyödyistä ja menetelmistä voi kasvattaa myös muotoilualan oppilaitosten tarjoamien täydennyskoulutusten avulla. Kun yrityksen tai organisaation johdolla on hyvä ymmärrys muotoilusta, muotoilupalveluista muodostuu luontainen tukijalka organisaation kehittämiseen ja kestävään kasvuun.

Kuva: Fyra / David JacobKohti ekosysteemiä – Muotoilun kenttä muuttuvassa maailmassa

Design Forum Finland ja muotoilutoimisto Pentagon Designin toteuttama Kohti ekosysteemiä – Muotoilun kenttä muuttuvassa maailmassa -selvitys (2023) pureutuu muotoilukentän muutoksiin ja uusiin suuntauksiin sekä muotoilupalveluiden hyödyntämisen esteisiin ja ratkaisuehdotuksiin. Raportti sisältää myös laajan muotoilualan toimijalistauksen, joka koostuu muun muassa alan yleishyödyllisistä toimijoista, oppilaitoksista ja toimijahakemistoista.

Lue lisää