Kestävästi muotoiltu tuote- ja palvelutarjoama

Kuluttajat ovat yhä valveutuneempia ja edellyttävät yritysten ottavan entistä suurempaa vastuuta globaalien ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaavien haasteiden ratkaisemisessa. Vastuullinen yritys suunnittelee tuote- ja palvelutarjoamansa alusta alkaen taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestäväksi.

Muotoilun rooli on aivan keskeinen, kun pyritään varmistamaan tuotteelle mahdollisimman pitkä elinkaari. Elinkaaren pidentäminen taas tarjoaa tuotteita valmistavalle ja myyvälle yritykselle mahdollisuuden rakentaa täysin uutta palveluliiketoimintaa tuotteen ympärille.

Käytettyjen tuotteiden digitaaliset markkinapaikat ovat hyvä esimerkki tuotteen elinkaaren pidentämisestä. Kun tuote kunnostetaan, huolletaan ja päivitetään ennen eteenpäin myyntiä, ollaan jo uuden palvelu- ja liiketoimintamallin äärellä. Samalla jo kertaalleen käytetty tuote löytää uuden omistajan ja elinkaari pitenee.

Muotoiluvalintoja, joiden avulla voidaan varmistaa mahdollisimman pitkä elinkaari tuotteelle:

  • Eri loppukäyttäjien erilaiset tarpeet on huomioitu mahdollisimman hyvin.
  • Materiaalit, kemikaalit, pintakäsittelyt ym. ovat ympäristöystävällisiä ja kulutusta kestäviä.
  • Tuote on suunniteltu helposti huollettavaksi ja korjattavaksi kertakäytön sijaan.
  • Modulaarisuus mahdollistaa tuotteen osien korjaamisen, uusimisen tai päivittämisen.
  • Tuote on helppo kierrättää, kun sen elinkaari lähenee loppuaan.

Tuotteen esteettisellä ja visuaalisella muodolla voidaan myös vaikuttaa elinkaaren pituuteen. Ajaton muotokieli helpottaa tuotteen elinkaaren ylläpitämistä.