Circular design – kehityspolku kohti kiertotaloutta

Sekä yritysten johdolle että tuote- ja palvelukehittäjille suunnattu Circular Design -valmennusohjelma käynnistyi tammikuussa 2023. Ohjelma on ensimmäinen yrityksille suunnattu kokonaisuus, jossa pureudutaan syvälle kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin.


Maksuttomaan pilottiohjelmaan haettiin mukaan eri toimialoilta yrityksiä, jotka haluavat kehittää toimintamalliaan sekä tuote- ja palvelusuunnitteluaan kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Osallistuvat yritykset haluavat myös panostaa konkreettiseen tekemiseen ja saada käytännön neuvoja liiketoimintansa kehittämiseen. Ohjelmaan valittiin mukaan yhteensä 50 yritystä kaikista eri yrityskokoluokista. 


Valintakriteerit tiivistetysti:

  • Etusijalla olivat yritykset, joiden toimiala tai jotka ovat itse sitoutuneet Kiertotalouden Green Dealin skenaario- ja sitoumusprosessiin. 
  • Valmennusohjelmaan tuli osallistua vähintään kaksi henkilöä, yksi molempiin valmennuspolkuihin (yritysjohdon edustaja ja muu avainhenkilö). 
  • Yrityksen tuli varata resursseja valmennusmoduulien välissä tapahtuvaan itsenäiseen kehitystyöhön. 
  • Yritys sitoutui palautteen antamiseen ja viestintään ohjelmassa mukana olosta ja sen tuloksista (yleisellä tasolla). 

Circular Design -ohjelma koostuu kahdesta oppimispolusta: yritysjohdolle (myös hallituksen jäsenille, omistajille ja sijoittajille) suunnatusta strategisesta tasosta sekä tuote- ja palvelukehitystyössä mukana oleville suunnatuista, käytännön työhön ohjaavista kokonaisuuksista. 

Menestyksekäs kasvupolku kohti kiertotalouden mukaista toimintamallia edellyttää organisaation ja yrityskulttuurin kehittämistä unohtamatta markkinointia, brändiä ja asiakasrajapintaa. Tässä työssä muotoilun metodit ovat mitä parhaimpia työkaluja: niiden lähtökohdat ovat laaja-alaisuus, asiakaslähtöisyys, luovuus ja kokeilevuus. 

Tuloksena saadaan monialaisia, koko organisaation läpäiseviä tiimejä. Ne pystyvät yhdessä rakentamaan kestäviä toimintamalleja, jotka kiteytyvät vetovoimaisiin markkinointiviesteihin ja erinomaisiin asiakaskokemuksiin. 

Ohjelma on strategisen Kiertotalousohjelman toimenpide ja sen toteutuksesta vastaavat Ympäristöministeriön ohjaamana Design Forum Finland ja Ethica Oy kumppaneinaan VTT, SYKE, Sitra, Frankly Partners, Miltton ja Alice Labs. 

Valmennusohjelman verkkosivut

Saija Malila

Projektipäällikkö, Circular Design -hanke, palvelumuotoilija

044 727 2280

Aikataulu

Yhteistyökumppanit

Hanke tukee seuraavia YK:n SDG-tavoitteita

Podcastit

Tulevaisuudenkestävä visio ja tarinankerronta

Circular designKiertotalous

Viherpesun vaarat ja vihreät väittämät

Kiertotalous

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset

Circular designKiertotalous

Mitä tarkoitetaan tuotepassilla?

Circular designKiertotalous

Mitä on kemikaaliturvallisuus kiertotalouden mukaisissa tuotteissa

Circular designKiertotalous

Johdatus kiertotalouden tuotesuunnittelustrategioihin

Circular designKiertotalous

Kiertotalouden tuomat muutokset arvoketjuun

Circular designKiertotalous

Vihreää kehitystä ajavat lainsäädännön ajurit

Circular designKiertotalous