SustaiNordic

SustaiNordic on pohjoismainen yhteistyöalusta, jonka tavoitteena on edistää kestävien kaupunkien ja yhteisöjen rakentumista sekä kestävää kulutusta ja tuotantoa. Ohjenuorana ovat YK:n Agenda 2030:n tavoitteet 11 (Kestävät kaupungit ja yhteisöt) ja 12 (Vastuullista kuluttamista).


SUSTAINORDIC yhdistää julkisen sektorin, tutkimuksen ja teollisuuden. Vuosina 2022–2024 se keskittyy kestäviin rakennusmateriaaleihin ja arkkitehtuuriin ja nostaa esiin arkkitehtuurin ja muotoilun mahdollisuudet vastuullisten ympäristöjen suunnittelussa. 

SUSTAINORDIC-verkosto syntyi 2015, kun joukko pohjoismaisia arkkitehtuuri-, kaupunkisuunnittelu- ja muotoiluorganisaatioita päätti vahvistaa yhteistyötään. Hankkeen tavoitteena oli esitellä kestävää tuotantoa ja kuluttamista Pohjoismaissa ja tukea näitä edistäviä kansallisia ohjelmia. 

Vuosina 2018–2020 hanke julkaisi kolme The Nordic Report -kirjaa, joissa esiteltiin pohjoismaisia esimerkkejä kestävästä tuotannosta ja kuluttamisesta. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa olivat mukana ArkDes ja Form/Design Center Ruotsista, Design Forum Finland, DOGA Norjasta, Dansk Design Center sekä Iceland Design Centre. SustaiNordic-projektia johtivat hankkeen aloitteen tehneet ArkDes (hallinnointi) ja Form/Design Center. Yhteistyöhanketta rahoitti Pohjoismainen ministerineuvosto. Ensimmäinen vaihe päättyi vuoden 2020 lopussa. 

sustainordic.com

Päivi Kaira

Brand manager

044 055 6071

The Nordic Report 03

The Nordic Report 03 esittelee 12 ajankohtaista ilmiötä, mm. siirtymän lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen, idean jätteettömästä yhteiskunnasta ja näkymiä kuljetuksen ja ruoantuotannon tulevaisuuteen. Kirjaan on haastateltu Pohjoismaiden nimekkäimpiä kestävän tuotannon ja kulutuksen asiantuntijoita.

The Nordic Report 02

The Nordic Report 02:n näkökulmat ovat teollinen, tutkimuksellinen ja poliittinen ja teemoja ovat muun muassa bio- ja kiertotalous, vastuullisuus julkisissa hankinnoissa sekä monialainen yhteistyö. Pyrkimyksenä on osoittaa, miten muutos kohti kestävämpää elämäntapaa on mahdollista ja jo arkipäivää monessa maassa, kunnassa ja kaupungissa ja yrityksessä. Pohjoismaiset arvot – demokratia, läpinäkyvyys, moniarvoisuus, osallistavuus ja tasa-arvoisuus – ovat hyvä alusta saada aikaan kehitystä, jolla on tulevaisuus.

The Nordic Report 01