Stuff in Flux 2

Stuff in Flux 2 oli vuosina 2021–2022 toteutettu kansainvälinen tutkimusprojekti, joka mittasi kuluttajakäyttäytymisen muutosta ja kuluttajien asenteita. Hankkeen tavoitteena oli tuoda näkemyksiä kestävästi tuotettujen tavaroiden ja kestävän liiketoiminnan kehitykseen ja muotoilun asemaan, sillä tuotteiden haluttavuuteen ja yritysten menestymiseen voidaan yhä enemmän vaikuttaa muotoilun keinoin.

Tutkimuksessa haastateltiin kuluttajia useissa maissa ympäri maailmaa, mm. Kanadassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Saksassa. Tuloksia peilattiin Suomen oloihin haastattelemalla kuluttamisen ja muotoilun asiantuntijoita. Stuff in Flux 2 -tutkimuksen kumppaneina oli johtavia kansainvälisiä kuluttajabrändejä sekä myös non-profit-organisaatioita, joiden tavoite on edistää kestävämpiä kulutustapoja.  

Design Forum Finlandin tavoitteena tutkimuksessa oli saada tietoa tulevaisuuden kehityssuunnista ja kuluttajatarpeista ja välittää tietoa edelleen suomalaisille yrityksille. Näin pystymme tukemaan suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja erityisesti vastuullisuutta muotoilun laaja-alaisen käytön keinoin. Design Forum Finland oli ainoa suomalainen kumppani tutkimushankkeessa, jonka toteutti Alice Labs. Design Forum Finlandin osuutta tutkimuksesta rahoitti Sitra.  

Stuff in Flux 2 -tutkimuksen tuloksista julkaistiin toukokuussa 2022 raportti The Stuff People Want – A New Horizon for Design in Finland. Ensimmäinen, Sitran rahoittama Stuff in Flux -tutkimus julkaistiin vuonna 2017. 

Päivi Kaira

Brand manager

044 055 6071


The Stuff People Want – A New Horizon for Design in Finland

Kuluttajien asenteita ja käyttäytymistä mitanneen tutkimuksen raportissa esitellään neljä innovaatioaluetta, joista suomalaiset yritykset ja suunnittelijat hyötyvät.