HerääPahvi!

HerääPahvi! -hankkeessa elintarviketeollisuuden sivuvirroista luotiin puukuitujen kanssa uudenlaisia pakkauskonsepteja, joiden kaupallisia mahdollisuuksia laajennettiin muotoilun, viestinnän ja brändin rakentamisen keinoin.


Elintarviketuotannossa ja -teollisuudessa syntyy runsaasti erilaisia sivutuotteita, joita käytetään joko energiaksi tai ne kompostoidaan. Ne sisältävät kuitenkin runsaasti bioaktiivisia yhdisteitä sekä kuituja, jotka voitaisiin hyödyntää esim. pakkauspaperin ja kartongin valmistuksessa. HerääPahvi! -hankkeessa näistä materiaaleista luotiin puukuitujen kanssa uudenlaisia pakkaustuotteita, joissa voi olla esimerkiksi jopa elintarvikkeiden säilyvyyttä parantavaa toiminnallisuutta. Hankkeessa tuote- ja palvelukehityksen kaikkiin vaiheisiin otettiin mukaan muotoilu, viestintä, media, brändäys ja tarinankerronta, joilla parannetaan tuotteiden kaupallisia mahdollisuuksia. 

HerääPahvi! -hanke oli Tampereen ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen ja Design Forum Finlandin yhteishanke, joka yhdisti luovien alojen osaamista bio- ja kiertotalouteen ja niiden uusimpiin innovaatioihin. Hankkeelle saatiin rahoitusta EU:n sosiaalirahastosta ja sen kesto oli 1.8.2018–31.12.2020. 

Hankkeen verkkosivut

Saija Malila

Projektipäällikkö: Circular Design, palvelumuotoilija

044 727 2280