EcoDesign Circle -perushanke

EcoDesign Circle: Ecodesign as driver of innovation in the Baltic Sea Region oli Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta osarahoitettu kolmivuotinen kehityshanke (2016–2019), jossa kehitettiin kiertotaloutta ja siihen liittyvää yritys-, tutkimus- ja koulutustoimintaa muotoilun keinoin.


EcoDesign Circle -perushankkeen aikana kasvatettiin muotoilijoiden ja muotoiluorganisaatioiden ymmärrystä ekologisesta tuotesuunnittelusta ja kiertotalouden mukaisista liiketoimintamalleista. Hankkeessa toteutettiin mm. EcoDesign Sprint -työkalu yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi, EcoDesign Audit -arviointimalli yrityksien muotoilun käytön ja kiertotalousasteen määrittämiseksi, EcoDesign Learning Factory -valmennusohjelma, Reconsider Design -kiertonäyttely sekä Sustainability Guide -verkkosivusto. Hankkeen kohdeyleisöjä olivat muotoilijat, yritykset, kiertotalousasiantuntijat, erilaiset organisaatiot ja julkiset tahot sekä alan oppilaitokset.

Hankkeen Lead Partner -kumppanina toimi Saksan ympäristövirasto Umweltbundesamt UBA. Muut mukana olleet toimijat olivat Internationales Design Zentrum Berlin (Saksa), Eesti Disainikeskus (Viro), Lietuvos Dizaino Forumas (Liettua), Design Forum Finland (Suomi), Stiftelsen Svensk Industridesign (Ruotsi) ja Gdynia Innovative – Pomeranian Science and Technology Park – Gdynia Design Centre (Puola). Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2,2 M €.

Saija Malila

Projektipäällikkö: Circular Design, palvelumuotoilija

044 727 2280

EcoDesign Circle -projektikumppanit