Nordic Platform Kööpenhaminassa

Nordic Platform on yhteistyöverkosto, joka yhdistää keskeiset pohjoismaiset muotoilun ja arkkitehtuurin järjestöt yhteisen mission, näkemyksen ja tavoitteiden taakse. Päämääränä on vihreän siirtymän nopeuttaminen muotoilua ja arkkitehtuuria hyödyntäen. Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta päättäjien keskuudessa, tarjota yrityksille parhaita mahdollisia työkaluja ja käytäntöjä kestävän liiketoiminnan edistämiseksi ja tuoda esille pohjoismaista osaamista kiertotalouspohjaisen (circular) muotoilun ja arkkitehtuurin saralla.

Verkoston toimijat tapasivat lokakuun lopussa Kööpenhaminassa. Keskeisiksi aiheiksi tapaamisessa nousivat mm.  

  • biologinen monimuotoisuus maa- ja merialueilla
  • rakennetun ympäristön uudet käyttötarkoitukset
  • uudet materiaalit, arvoketjut ja palvelut
  • kaupungin ja maaseudun symbioosi
  • kestävät kaupungit ja yhteisöt – mukaan lukien kestävät elämäntavat
  • uudet yhteistyö- ja liiketoimintamallit

Nordic Platform -toimijoiden yhteistä missiota ollaan juuri viimeistelemässä ja osallistujamaiden muotoilun ja arkkitehtuurin ekosysteemit ja keskeiset kiertotaloutta edistävät hankkeet ovat kartoituksessa. Hankkeen toimijoiden ajankohtaisiin projekteihin ja vinkkeihin kiertotalouden tukemiseksi voit tutustua alla olevien linkkien kautta: 

Ruotsi: https://arkdes.se/en/power-of-places/
Norja: https://nordiccircularhotspot.org/
Tanska: https://ddc.dk/debunking-misconceptions-on-circular-economy/
Islanti: https://natnorth.is/design-in-nordic-nature

Design Forum Finland on yksi verkoston jäsenistä. Lisää tietoa hankkeesta on täällä.