Webinaari: Muotoilulla uutta osaamista kasvun tueksi

26.10.2023

Online

Vihreä siirtymä on jo täällä. Se on yrityksille välttämättömyys, jonka toteutumista nopeuttavat sekä EU:n säädökset että kuluttajien asennemuutokset. Se on ainoa keino säilyttää kilpailukyky yrityksessä ja edellytys liiketoiminnan kasvulle. Se on periaate, joka tulee lopulta muuttamaan koko yhteiskuntaa. 

Yksi vihreän siirtymän onnistumisen edellytyksistä on, kuinka laajalti yritykset onnistuvat siirtymään kiertotalouden mukaiseen toimintatapaan. Tämä vaatii yrityksiltä laajaa osaamisen päivittämistä ja toiminnan uudelleen järjestämistä koko arvoketjun osalta.

Yrityksen muutosmatka alkaa aina kulttuurin muuttamisesta. Tässä muotoilu ja muotoiluajattelu ovat keskeisessä roolissa, aivan kuten uusien palvelukonseptien tai liiketoimintamallien suunnittelussa.

Design Forum Finlandin tuottaa 26.10. KasvuOpen-tapahtumakokonaisuuteen webinaarin, jossa Futurice Co-Founder Hanno Nevanlinna kertoo, miten osaamispohjan laajentaminen muotoiluun tukee yritystä kestävän kasvun tiellä. 

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin täällä.

Hanno Nevanlinna

Co-Founder, Futurice

Hanno on yksi Futuricen perustajista. Hän on soveltanut muotoiluajattelua menestyksekkäästi uusien organisaatioiden, yrityskulttuurin, johtamisjärjestelmien, muotoilumenetelmien sekä erilaisten palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä. Hanno on uransa aikana auttanut satoja organisaatioita ratkaisemaan liiketoimintahaasteita asiakaslähtöisesti. Hannon toimiessa Futuricessa HR-johtajana yritys sai hänen johdollaan kahdesti peräkkäin tunnustusta Euroopan parhaana työpaikkana. Nykyään Hanno keskittyy auttamaan organisaatioita muuttumaan ketterämmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. Hän opettaa vastuullista palvelumuotoilua ja uudistaa pihahuonekalujen suunnittelufilosofiaa.