Alusta-paviljonki

17.8.–1.10.2023

Arkkitehtuurimuseo, Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki Museopiha. Ilmainen

Miten voimme hälventää luonnon ja kulttuurin kahtiajakoa arkkitehtuurin keinoin? Millainen tila yhdistää ennemmin kuin erottaa? Miten voimme elää yhdessä ihmistä laajemmassa yhteisössä? Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään kesien 2022 ja 2023 aikana Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon välisellä tapahtumapihalla Alusta-paviljongissa.

Alusta-paviljonki tarkastelee luonnon ja kulttuurin yhteen kietoutuvaa luonnetta ja tarjoaa tilan ihmisen ja muunlajisten eliöiden kohtaamisille. Se tarjoaa kasvualustan pölyttäjäystävälliselle niitylle sekä tapahtumapaikan ympäristökeskustelulle kaikenikäisille ihmisille.

Alusta-paviljonki on rakennettu savesta sen erilaisissa muodoissa: poltettuina ja polttamattomina tiilinä sekä massiivisavimuurina. Paviljonki syntyi monialaisen työryhmän voimin Suomi/Koivisto arkkitehtien luotsaamana. Paviljonki on avoinna yleisölle kesäkuusta 2022 lokakuuhun 2023.

Alusta tarjoaa tilan pohdiskella ihmisen paikkaa osana ihmistä laajempaa yhteisöä. Paviljonki muovautuu yhteistyössä kasvien, ihmisvieraiden, luonnonprosessien ja ajankulun kanssa. Savi- ja puurakenteet tarjoavat elintilaa ihmisille, kasveille ja hyönteisille. Kasvillisuus muovaa osaltaan tilaa ja vastaa samalla pölyttäjähyönteisten ravinnon ja suojan tarpeisiin. Hajottajasienet osallistuvat luonnon kiertokulun ylläpitämiseen ja osaltaan luovat koteja ja ravintoa hyönteisille.

Yhteistyössä Helsingin yliopiston ekologian tutkijoiden kanssa toteutetun projektin tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta kaupunkiympäristössä. Projektissa tuodaan esiin maaperän ja sen eliöiden olennaista merkitystä ekosysteemin hyvinvoinnille.

Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhteishanke Alusta-paviljonki, museoiden yhteisellä sisäpihalla, Ullanlinnassa, Helsingissä.

Tapahtumia ja avoimia keskusteluja Alusta-paviljongissa

Kesäkaudet 2022 ja 2023 ovat kaikille avointen tapahtumien ja keskustelujen aikaa Alusta-paviljongissa. Tapahtumat tuovat yhteen asiantuntijoita eri aloilta tarkastelemaan suhdettamme ympäristöön niin käytännön tekojen kuin tunteiden ja kokemustenkin tasolla.

Monitahoisen ympäristökriisin kohtaaminen vaatii muutosta kulttuurillisella tasolla, muutosta arvoissamme ja maailmankuvassa. Kuinka arkkitehtuuri voi osaltaan punoa meidät takaisin osaksi elävää luontoa?

Lämpimästi tervetuloa pohtimaan paikkaamme ihmistä laajemmassa maailmassa!

Lue lisää Alusta-paviljongista täältä!

Ohjelma

Taiteiden yön työpaja Alusta-paviljongissa
to 17.8.2023  Klo 17–18 suomeksi / klo 20–21 englanniksi (vapaa pääsy)

Maaperän merkityksestä
ti 22.8.2023 klo 17.30  (englanniksi / vapaa pääsy)

Kohtuutalous ja arkkitehtuuri
ti 29.8.2023 klo 17.30 (englanniksi / vapaa pääsy)

Materiaalikierto rakentamisessa
ti 5.9.2023 klo 17.30 (englanniksi / vapaa pääsy)

Alusta-paviljongin esittely
ti 12.9.2023 klo 17.30 (englanniksi / vapaa pääsy)
Puhujina Alusta-paviljongin arkkitehdit Elina Koivisto ja Maiju Suomi.

Kuvat: 1. Maiju Suomi, 2. Anni Koponen