No Bullsh*t! 2023: Vastuullisuus tuottaa tulosta

Anne Veinola

Viestintäasiantuntija, Design Forum Finland

Kestävä kehitys ei ole vain ympäristön ja maapallon huomioon ottamista. Se on myös vastuuta ihmisistä. Tämän vuoden johdon vastuullisuustapahtuman No Bullsh*tin pääteemana oli sosiaalinen vastuu.

Sosiaalisen vastuullisuuden toteutuksessa muotoiluosaamisellakin on tärkeä paikkansa. Palvelujen suunnittelu inklusiivisiksi, asiakas- ja työntekijäkokemuksen muotoilu tai yrityksen arvopohjaa heijastavan brändin kehittäminen ovat muun muassa kohteita, joissa muotoilun menetelmillä on käyttöä.

Mutta aina vastaan tulee sama kysymys: kannattaako tähän investoida? Kannattaako tehdä yhtään enempää kuin se, mitä lait ja säädökset edellyttävät? Saadaanko käytetyt resurssit takaisin parempana myyntinä, pienempinä kustannuksina, kannattavuutena?

Yksi No Bullsh*t! -tapahtuman keynote-puhujista oli Jeremy Schwartz, pitkän linjan yritysjohtaja, johdon konsultti ja muutosten agentti. Schwartz tietää, mistä puhuu: hän on ollut  mukana monen yrityksen muutosmatkalla kohti menestystä.

Schwartzin mukaan käännekohta vastuullisuusajattelussa on nyt saavutettu: vastuullisuuteen ja kestävään kasvuun halutaan panostaa. Jopa enemmän kuin olisi minimi, kun vastuullisuudesta ja kestävästä tulevaisuudesta on tullut paitsi lainsäätäjien myös kaikenlaisten asiakkaiden vaatimus.

No Bullsh*t! -puheessaan Schwartz korosti yritysten roolia muutoksessa kestävämpään huomiseen. Yritysten kannattaa nyt olla edelläkävijöitä, vain siten saavutetaan kilpailuetu. Näkökulmana oli sosiaalinen vastuu, mutta ajatukset ovat sovellettavissa ympäristövastuuseen ja vihreään siirtymään.

Keskeistä on löytää yrityksen olemassa olon tarkoitus ja kiteyttää se niin asiakkaille kuin henkilöstöllekin ymmärrettäväksi. Jos tarkoitus on vain tehdä voittoa omistajille ja sijoittajille, yrityksellä ei ehkä ole kovin pitkää elämää edessään. Mutta jos tarkoitus on sellainen, että sillä autetaan ihmisiä, ympäristöä ja yhteiskuntaa edes jossain pienessä asiassa, se kantaa jo pitkälle.

Jos tarkoitus on vain tehdä voittoa omistajille ja sijoittajille, yrityksellä ei ehkä ole kovin pitkää elämää edessään. Mutta jos tarkoitus on sellainen, että sillä autetaan ihmisiä, ympäristöä ja yhteiskuntaa edes jossain pienessä asiassa, se kantaa jo pitkälle.

Schwartzin esimerkit ulottuivat koruista päivittäistavarakauppaan ja sosiaaliseen asuntotuotantoon. Johdon konsulttina hän myös korosti keskijohdon merkitystä todellisen muutoksen aikaansaamisessa. Keskijohto on välittäjä strategioita pohtivan ylimmän johdon ja itse työn tekevien välillä ja sen on kyettävä siirtämään ideat käytäntöön.

Kun yrityksen olemassaolon tarkoitus on selkeä, johto osaavaa ja henkilöstö sitoutunut, ovat kaikki osat kohdillaan. Silloin vastuullisuudesta saadaan hyötyä ­– taseeseenkin.

Sosiaalisen vastuullisuuden toteutuksessa muotoiluosaamisellakin on tärkeä paikkansa. Palvelujen suunnittelu inklusiivisiksi, asiakas- ja työntekijäkokemuksen muotoilu tai yrityksen arvopohjaa heijastavan brändin kehittäminen ovat muun muassa kohteita, joissa muotoilun menetelmillä on käyttöä.

Muotoilun menetelmät ovat käteviä muutoksessa ja yrityksen toimintojen kehittämisessä. Muutos ja kasvu lähtevät ihmisistä, ja muotoilu on mitä suurimmassa määrin ihmisen luovuuden, kekseliäisyyden ja kokeilunhalun hyödyntämistä. Sitä maailma nyt tarvitsee.

No Bullsh*t! -tapahtuman 12.9.2023 järjestivät yhteistyössä Perheyritysten liitto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, FIBS, Business Finland ja Design Forum Finland.

Kuvat: Petri Anttila