Kiertotalous auttaa yritystä vastaamaan riskisumaan ja regulaatioon 

Eero Jalava 

Johtava asiantuntija, kestävyysratkaisut, Sitra

Sitra

Riku Sinervo

asiantuntija, kestävyysratkaisut

Sitra

Alkuvuodesta julkaistu Maailman talousfoorumin (WEF) riskiraportti toi karun viestin. Elämme epävarmuuksien aikaa, jossa ympäristön kantokyvyn heikkeneminen ravistelee yritysten toimintaympäristöä. 

Yritysjohtajien ja asiantuntijoiden haastatteluihin perustuvan raportin mukaan seuraavaa kymmentä vuotta värittää vahvasti ekologinen kestävyyskriisi. Kuudesta suurimmasta riskistä peräti viisi liittyy ympäristöön. Kolmen kärjen muodostivat ilmastonmuutoksen hillinnässä epäonnistuminen, ilmastonmuutokseen sopeutumisessa epäonnistuminen sekä sään ääri-ilmiöt. 

Luontokato ja ekosysteemien romahdus tunnistetaan riskiksi yhä useammassa yrityksessä ja ne löytyvät listalta sijalta neljä. Kuudenneksi suurimmaksi riskiksi arvoitiin luonnonvarakriisit. 

Lyhyen aikavälin riskit liittyivät perinteisemmin liiketoiminnan riskeiksi tunnistettuihin ilmiöihin, kuten inflaation aiheuttamaan elinkustannuskriisiin ja geopoliittisiin jännitteisiin. 

Myös Sitran Megatrendit 2023 -selvitys nosti tärkeimmäksi trendiksi luonnon kantokyvyn murenemisen. Liiketoimintaa uhkaavat riskit kietoutuvat yhteen ja ruokkivat toisiaan.  Ratkaisuja kannattaakin etsiä suunnilta, jotka taklaavat useita ongelmia kerralla. 


Kiertotalous taklaa useita riskejä kerralla 

Kun toimintaympäristö muuttuu yhä epävarmemmaksi, riskienhallinnasta tulee arkipäivää. Tämä kannustaa tunnistamaan kiertotalouden mahdollisuudet ja hyödyt liiketoiminnalle. 

Kiertotalouden liiketoimintamallien avulla yritys voi puuttua arvoketjun tehottomuuksiin ja kääntää ne liiketoimintamahdollisuuksiksi. Palvelutarjonnan kasvattaminen koko tuotteen elinkaarelle voi tuoda uusia tuottoja. Vähemmistä resursseista saadaan irti enemmän arvoa, jolloin kustannukset putoavat. 

Lisäksi kiertotalous tarjoaa yrityksille tapoja vähentää raaka-aineriippuvuutta, monipuolistaa tuotantonsa raaka-ainepohjaa ja siten vähentää raaka-aineisiin liittyviä riskejä. 

Nopeasti liikahtaville edelläkävijöille kiertotalousliiketoiminta on myös keino rakentaa kilpailijoista erottuvaa brändiä ja houkutella uusia osaajia. 

Kiertotalousmuutoksen toteuttaminen käytännössä ei kuitenkaan ole aina helppoa. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi uudenlaisen osaamisen tarpeeseen tai kiertotalousekosysteemin rakentamiseen. Uudet liiketoimintamallit edellyttävät usein asiakkailta totutun toimintatavan muutosta. 

Onneksi ratkaisuja ei tarvitse etsiä yksin – esimerkiksi Circular Design -valmennusohjelma tarjoaa toivottua tukea. Myös Sitran keväällä 2022 julkaistu kiertotalouskäsikirja on laadittu auttamaan juuri näissä haasteissa ja sen avulla jokainen yritys voi aloittaa oman muutosmatkansa kohti kiertotaloutta. 


Sääntely ohjaa yhteiskuntia kohti kestävyyttä 

EU:n hiilineutraaliuteen 2050 mennessä tähtäävä Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on tunnistanut kiertotalouden yhdeksi keskeisimmistä keinovalikoimista vähentää hiilidioksidipäästöjä, torjua luontokatoa ja muuttaa taloutemme kestäväksi. 

Lähivuosina valmistellaan ja astuu voimaan paljon kiertotaloutta vauhdittavaa sääntelyä, kuten EU:n uusi akkuasetus, rakennustuoteasetuksen päivitys, kiertotalouteen laajemmin ohjaava kestävän tuotepolitiikan kehys, EU-taksonomia ja tekstiilialaa kohti kiertotaloutta ohjaava EU:n tekstiilistrategia.  Energiatehokkuutta edistää ja hiilidioksidipäästöjä vähentää myös Fit for 55 -paketti. Kiertotaloutta tarvitaan myös yhä enemmän vastaamaan teollisuuden ja liikenteen sähköistymisen edellyttämään mineraalitarpeeseen. 

Kiertotalous ja muu kestävä liiketoiminta saavat vauhtia, sillä aiemmasta poiketen toimintaympäristö alkaa ohjata ja vaatia kestävämpää liiketoimintaa. Markkinaregulaatio etenee, sillä ilmaston kuumenemisen, luontokadon ja luonnonvarojen hupenemisen torjunta eivät odota. 

Kiertotalouden avulla yritykset voivat vastata EU:n vihreän kehityksen ohjelman kautta tulevaan sääntelyyn, luoda mahdollisimman korkean jalostusarvon tuotteita ja uutta palveluliiketoimintaa sekä vastata EU:n kestävän rahoituksen taksonomialuokittelun kriteereihin. 

Kiertotalouteen ja sen eri ratkaisuihin kannattaa tarttua jo nyt, mikäli yritys haluaa olla tulevaisuudessakin relevantti. Jokaisen yrityksen tulee löytää itselleen toimivat ratkaisut liiketoiminnan tuomiseksi kestävälle pohjalle. Riskienhallintaan auttaa ratkaisujen tunnistaminen ja rohkea käyttöönotto, ei passiivinen sivusta seuraaminen. 

Kuva: Ivan Bandura