Kiertotalouden talous – Case Tamturbo: tuote palveluna -mallin rahoittaminen 

Ville Grönlund

Circular Economy Consultant, Ethica Oy

Kiertotalous on nimensä mukaisesti uudenlainen talousmalli ja Suomen ympäristöministeriön tavoitteena onkin ”tehdä kiertotaloudesta talouden uusi perusta, jossa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin”. 

Yksi haaste kiertotalouden mukaisiin tuotteisiin ja palveluihin siirtymisessä on kuitenkin se, että aina nykyisen lineaaritalouden rahoitusmallit ja talouden mittarit eivät joko tue uusia palveluita tai valmiita mekanismeja ei ole olemassa. Esimerkiksi tuote palveluna -liiketoimintamallit tarvitsevat usein uudenlaisia tapoja rahoittaa toimintaa. 


Kuva: Tamturbo


Jututimme suomalaisen Tamturbon kasvujohtaja Timo Pulkkia siitä, miten yritys ratkaisi asiakaslähtöisesti uudenlaisen tuote palveluna -mallin markkinoille tuomisen ja loi siitä kannattavaa kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Tamturbo on teknologiayhtiö, joka kehittää ja valmistaa öljyttömiä paineilmakompressoreita eri teollisuuden aloille ja tarjoaa paineilmaa palvelumallilla. 

”Toimialamme on vanha ja edelleen valtaosa paineilman käyttäjistä valitsee tuotantolaitoksiinsa perinteisen, elinkaarikustannuksiltaan kalliimman ja ympäristölle haitallisemman teknologian”, Pulkki pyörittelee päätänsä. ”Se on oikeasti kestävyyden kannalta ongelma – ei pelkästään meidän alalla, vaan yleisemminkin – että tottumuksesta hankitaan sitä samaa vanhaa teknologiaa, vaikka kestävämpiäkin vaihtoehtoja on tarjolla.” 

  

Lähtötilanne 

Tuote palveluna -mallin rahoituksen kehittämisen päämotivaattori on Tamturbolla ollut asiakkaiden halu siirtyä tuotteiden ostamisesta palvelun ostamiseen. Kiertotalouteen siirtyminen on asiakkaiden suunnalla voimakas trendi. Asiakkaiden tuotanto ei tarvitse sinällään kompressoreita, vaan niiden tuottamaa paineilmaa. Paineilma nähdään itse asiassa jo samanlaisena hyödykkeenä kuin esimerkiksi vesi ja sähkö. Asiakkaat kokevat usein perinteiset kompressoriteknologiat kalliiksi ja työläiksi, erityisesti merkittävän huollon tarpeen takia. 

Asiakastarpeen myötä Tamturbo lähti vuonna 2018 kartoittamaan eri rahoitusmalleja tuote palveluna -mallilleen. Perinteisten leasing-rahoitusten haasteena on se, että rahoittajat odottavat vähintään kolmen vuoden sitoutumista eli käytännössä siksi ajaksi, kun laite on maksettu kokonaan. Tuote palveluna -malliin sopivia rahastoja ei ollut tarjolla. 

Tamturbon asiakkaita ovat isot pörssiyhtiöt, joilla on käytössä IFRS 16 -standardin (International Financial Reporting Standards) mukainen kirjanpito. Tamturbo teki selvityksen siitä, miten asiakas voi kirjanpidossa kirjata palvelun ostamisen ilman, että laitteen hankkiminen palveluna aiheuttaisi tasevaikutuksia. Selvisi, että kolme ehtoa tulee täyttyä: 

palvelusopimuksen irtisanomisaika/vastuu tulee olla 12 kuukautta tai vähemmän 

kyseistä laitetta ei saa yksilöidä palvelusopimuksessa (jos laite yksilöidään palvelusopimukseen, IFRS 16 -standardin tulkinta on, että laite on vuokralla / pitkäaikaisessa leasingissa) 

laite täytyy olla todellisuudessa omistajan hallittavissa (esim. etävalvonnan avulla). 

Ratkaisu 

Tamturbo lähti kehittämään sale and lease back -rahoitusmallia itse, minkä seurauksena suomalainen sijoittajaryhmä perusti Apparentals Oy -nimisen rahastoyhtiön. Tamturbo myy koneen rahastolle, vuokraa sen takaisin itselleen ja käyttää konetta tuottamaan paineilmaa palveluna asiakkailleen. Apparentals Oy on rahoittanut Air-as-a-Service -liiketoimintamallin alkuvaiheen koneet kehitetyllä mallilla ja nykyisin Tamturbolla on myös kansainvälinen rahoituskumppani liiketoimintamallin skaalaamiseen. 

Asiakkaalle palvelumalli mahdollistaa pääoman tuottoprosentin paranemisen ja samalla syntyy säästöjä energiatehokkaan, huoltovapaan ja pitkäikäisen ratkaisun ansiosta. Lisäksi tuote palveluna -malli tarjoaa asiakkaille joustavuutta, kun laitteiston kokoa voi vaihtaa tarpeiden muuttuessa sekä pienentää asiakkaan riskiä uuden teknologian käyttöönotossa. Myös huollon kustannukset ovat kiinteänä osana paineilmakuution hintaa. Lämmön talteenoton ja hyödyntämisen kautta Tamturbo myy asiakkaille myös laitteiden tuottamaa ”hukka”lämpöä, jonka merkitys asiakkaan energiansäästöihin voi olla jopa merkittävästi isompi kuin paineilmasopimuksen kustannus. Eli takaisinmaksu on välitön. 

Tamturbolle malli on yhtä lailla kannattava pitkäikäisiksi ja huoltovapaiksi suunniteltujen laitteiden ansiosta – laitteen hinta on kuoletettu noin 3–5 vuodessa, minkä jälkeen kannattavuus kasvaa hyvästä erinomaiseksi. 

Lisää kiinnostavia kiertotalouden esimerkkejä löydät esimerkiksi tuoreesta blogitekstistämme ’Mitä uudistava kiertotalous tarkoittaa liiketoiminnassa?’ 

Kuva: Tamturbo