Inklusiivisuus, sosiaalinen vastuullisuus ja vihreä siirtymä

Terhi Tamminen

Liiketoiminta- ja kehitysjohtaja, founder, Avaava

Ammattilaisille, jotka suunnittelevat, kehittävät ja toteuttavat ympäristöjä, tiloja ja palveluita, vihreä siirtymä ja sosiaalinen vastuullisuus liittyvät monella tapaa toisiinsa ja voivat yhdessä onnistuessaan ratkoa merkittäviä globaaleja haasteita. Inklusiivisen muotoilun eli kaikkien tarpeet huomioon ottavan suunnittelun periaatteet ovat tässä hyvä työkalu.

Käyttämiemme tuotteiden, tilojen ja palvelujen pitää olla tuotettu sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävällä tavalla. Muotoilun ja suunnittelun ammattilaiselle tämä tarjoaa mahdollisuuden luoda ja tehdä todeksi vihreää siirtymää kokonaisvaltaisesti sosiaalisesti kestävällä tavalla, kun työ tehdään inklusiivisesti eli kaikkien ihmisten tarpeet yhdenvertaisesti huomioiden.

Inklusiivisen muotoilun avulla on mahdollista luoda keinot ekologisen, esteettömän ja esteettisen kokonaisuuden suunnittelulle ja toteutuksille, jotka säilyvät pitkään, sukupolvelta toiselle.

Inklusiivisen muotoilun avulla on mahdollista luoda keinot ekologisen, esteettömän ja esteettisen kokonaisuuden suunnittelulle ja toteutuksille, jotka säilyvät pitkään, sukupolvelta toiselle. Inklusiivinen muotoilu syventää ammattilaisten osaamista niin tuotemuotoilun, käytettävyyden, informaatiomuotoilun kuin palvelumuotoilunkin saralla. Inklusiivisen muotoilun avulla ratkaisut saadaan kaikkien saataville ja ne tarjoavat uuden roolin muotoilun ammattilaiselle.


Ympäristöystävälliset tilat ja teknologiat

Osa kestävämpää tulevaisuutta ovat monenlaisille käyttäjille suunnitellut ratkaisut. Muotoilun rooli on varmistaa, että tieto ympäristöystävällisistä ratkaisuista on kaikkien saatavilla, ja että kaikki voivat yhdenvertaisesti käyttää teknologioita, tiloja, palveluita ja tuotteita. Inklusiiviset ratkaisut pitää siis saattaa kaikkien saataville ja käytettäväksi.

Ottamalla erilaiset käyttäjäryhmät mukaan jo suunnitteluvaiheessa luodaan sosiaalisesti vastuullisia kokonaisratkaisuja, jotka toimivat kaikille. Luomalla tiloja ja ympäristöjä, jotka toimivat mahdollisimman monelle, voidaan samoja tiloja jakaa useammalle henkilölle ja näin tehostaa käyttöastetta ja rakentamisen hyötyastetta.

Ottamalla erilaiset käyttäjäryhmät mukaan jo suunnitteluvaiheessa luodaan sosiaalisesti vastuullisia kokonaisratkaisuja, jotka toimivat kaikille.


Työllisyys ja hyvinvointi

Vihreä siirtymä luo uusia tai vähintään uudenlaisia työpaikkoja ja mahdollisuuksia vihreän teknologian, uusiutuvan energian ja ympäristöystävällisten käytäntöjen aloilla. Tämä parantaa taloudellista hyvinvointia ja vähentää työttömyyttä, mikä on sosiaalisen vastuullisuuden keskeinen osa. Työvoiman saanti on yksi yhteiskuntamme suurimmista haasteista. Inklusiivinen muotoilu varmistaa, että kuka tahansa voi työllistyä uusille aloille. Pitämällä kehityksessä mukana esimerkiksi eri tavoin toimimisesteiset henkilöt luomme tulevaisuuden työpaikkoja tasapuolisesti kaikille.

Ympäristöoikeudenmukaisuus

Sosiaalinen vastuullisuus edellyttää oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua kaikille yhteiskunnan jäsenille. Tulevaisuudessa on oleellista varmistaa, että ympäristöystävälliset resurssit ja edut ovat kaikkien saatavilla, ja että siirtymävaiheessa ei syrjitä haavoittuvia tai toimimisesteisiä ryhmiä. Muotoilijoilla on tärkeä rooli lisätä käytettävyyttä ja toiminnallisuutta tuotteille ja palveluille ja sisällyttää erilaiset käyttäjät mukaan ratkaisujen piiriin.


Koulutus ja tietoisuus

Sosiaalinen vastuullisuus sisältää koulutuksen ja tiedon jakamisen yhteiskunnassa. Vihreä siirtymä edellyttää myös tietoisuuden lisäämistä ympäristöasioista ja kestävistä käytännöistä. Tiedon ymmärrettävyys, selkeä kieli ja viestintä, informaation muotoilu – kaikki parantavat ja tehostavat kestävien ratkaisujen hyödyntämistä yhteiskunnassa ja ovat inklusiivisen suunnittelun työkaluja.

Opetuksen saavutettavuus ja suunnittelun inklusiivisuus mahdollistavat koulutuksen saannin tasapuolisesti kaikille. Kun yhteiskunta panostaa tiedon saavutettavuuteen, saadaan myös tietoisuus ympäristöasioista leviämään tehokkaasti. Näin autetaan ihmisiä edistämään kestävämpää elämäntapaa omassa ja muiden arjessa. Koulutuksen varmistaminen jokaiselle esteettömästi ja saavutetettavasti kasvattaa ja levittää tietoisuutta laajemmalle joukolle.

Vihreä siirtymä edellyttää myös tietoisuuden lisäämistä ympäristöasioista ja kestävistä käytännöistä. Tiedon ymmärrettävyys, selkeä kieli ja viestintä, informaation muotoilu – kaikki parantavat ja tehostavat kestävien ratkaisujen hyödyntämistä yhteiskunnassa ja ovat inklusiivisen suunnittelun työkaluja.

Taloudellisuus ja pitkän aikavälin kestävyys

Vihreä siirtymä edistää taloudellista vakautta ja kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Suunnittelemalla ympäristöt, liikenne, palvelut ja teknologiat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käytettäväksi mahdollisimman moninaisille käyttäjille säästetään aikaa ja rahaa.

Sosiaalinen vastuullisuus liittyy yhtä lailla pitkän aikavälin kestävään talouteen ja yhteiskuntaan. Säästöt ympäristöystävällisissä ratkaisuissa ja terveyshyödyt saastumisen vähentämisessä tukevat ihmisten sosiaalista turvallisuutta ja terveyttä.

Vihreä siirtymä ja sosiaalinen vastuullisuus korostavat tarvetta tasapainottaa ympäristönsuojelun ja sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteita. Yhteinen tasapaino varmistaa, että kestävä kehitys hyödyttää kaikkia yhteiskunnan jäseniä ja että kestävän kehityksen ratkaisut ymmärretään hyvin, niistä tiedetään ja ne ovat kaikkien saatavilla. Näin varmistetaan, että niin moninaisten ihmisten kuin ympäristön hyvinvoinnin välillä säilyy harmonia. Ottamalla huomioon moninaiset käyttäjäryhmät tarpeineen suunnittelun alkuvaiheessa vältytään kustannuksia lisääviltä ja ympäristöä kuormittavilta korjaustoimenpiteiltä.


Kirjoittaja on perustaja sekä liiketoiminta- ja kehitysjohtaja Avaavassa, joka on esteettömään ympäristöön, saavutettavaan viestintään ja inklusiiviseen suunnitteluun erikoistunut yritys
.