Aineettomia tarinoita muotoilun hyväksi

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) lokakuussa alkaneessa Aineettomia tarinoita -viestintäkampanjassa esiintyy tunnettuja suomalaisia muotoilualan yrityksiä. Kampanja pyrkii lisäämään yrittäjien tietoisuutta muotoilun suojaamisen tärkeydestä ja erityisesti mallioikeudesta, yhdestä muotoilijoille keskeisimmästä aineettoman omaisuuden suojamuodosta. Vertailtaessa tilannetta muihin Pohjoismaihin jää Suomi jälkeen erityisesti Ruotsista, jossa yritykset suojaavat uutta muotoiluaan suomalaisia selvästi aktiivisemmin.

Kampanja pyrkii lisäämään yrittäjien tietoisuutta muotoilun suojaamisen tärkeydestä ja erityisesti mallioikeudesta, yhdestä muotoilijoille keskeisimmästä aineettoman omaisuuden suojamuodosta.

Samalla mallioikeus on aineettomien oikeuksien suojamuodoista vähiten tunnettu ja hyödynnetty. Tätä kampanjalla pyritään korjaamaan. Saman tavoitteen jakaa myös Euroopan tasolla Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto EUIPO, joka toimii kampanjan pääasiallisena rahoittajana.

Vertailtaessa tilannetta muihin Pohjoismaihin jää Suomi jälkeen erityisesti Ruotsista, jossa yritykset suojaavat uutta muotoiluaan suomalaisia selvästi aktiivisemmin.

Muotoilun suojaaminen lähtee yrityksen yksilöllisistä tarpeista

Yrittäjät eivät etsi tietoa vaan ratkaisuja, joten lähdimme rakentamaan kampanjaa, jossa mallioikeutta avataan toisten muotoilualan yrittäjien ja yritysten käytännön kokemusten kautta”, kertoo kampanjaa kehittelemässä ollut EUIPOn verkostoasiantuntija Jani Joenniemi.

”Mysoda sai hiljattain merkittävän sijoituksen saksalaiselta toimijalta, ja kyllähän tämä hyvin hoidettu IPR-salkku oli siinä merkittävässä roolissa.”
David Solomon, toimitusjohtaja, Mysoda

Kampanjaan pyrittiin löytämään eri kokoisia, ikäisiä ja eri näkökulmista muotoilua lähestyviä yrityksiä. Mukaan valikoituivat Fiskars, yksi suomalaisen muotoilualan merkittävimmistä toimijoista, valaisimistaan kansainvälisesti tunnettu Secto Design, huippumuotoiltuja hiilihapotuslaitteita valmistava MySoda sekä puisista Söör-ruseteistaan tunnettu Hermandia. Näin kampanjaan saatiin sekä suurten ja keskisuurten yritysten että vasta perustetun muotoilualan start-up -yrityksen näkökulmaa muotoilun suojaamiseen.

Puheenvuoroissaan yritykset korostavat muotoilun suojauksen merkitystä muun muassa kasvurahoituksen keräämisessä, kopioinnin estämisessä sekä brändinrakennuksessa ja viestinnässä.

”Jos ei ole hankkinut IP-suojauksia, se voi pahimmillaan tarkoittaa sitä, että hieno työ ja idea menevät yhdessä yössä romukoppaan.”
Petteri Masalin, muotoilujohtaja, Fiskars

Kampanjavideoita voi hyödyntää työkaluina

Kampanjaa levitetään laajasti muun muassa Alma Median digikanavissa, sosiaalisessa mediassa sekä tapahtumissa. Yhtenä kampanjan tavoitteena oli tehdä videoista työkaluja, joita myös kumppanit voivat jakaa omissa kanavissaan sekä hyödyntää omissa tilaisuuksissaan.

”Siinä vaiheessa, kun tuotteistamme tuli maailmalla tunnettuja, myös kopioijat kiinnostuivat niistä. Nyt näitä tapauksia tulee kahdesta kuuteen kappaletta viikossa, joskus enemmänkin.”
Tuula Jusélius, perustaja ja luova johtaja, Secto Design

Videot ovat olleet esillä jo lokakuun alussa IPR University Centerin järjestämässä Helsinki IP Summitissa sekä Designmuseolla PRH:n ja Ornamon yhteisessä Muotoilutarinoita-tapahtumassa. Sosiaalisen median kanavissamme videot on tarkoitus julkaista aihetunnisteella #AineettomiaTarinoita”, kertoo kampanjaryhmän jäsen ja PRH:n somemanageri Jukka Viskari.

”Mallioikeuden rekisteröinnin hyvä lisähyöty on, että tulee tehtyä todella kattava kilpailija-analyysi siitä, mitä muita vastaavia tuotteita markkinoilla on.”
Hermanni Vuorisalo, perustaja ja suunnittelija, Hermandia

Kampanja ja sen tarinat keskittyvät muotoiluyrityksiin. Tarinoita on kuitenkin tarkoitus kehittää edelleen ensi vuonna ja keskiöön nostetaan myös muita aloja ja lisää näkökulmia aineettomiin oikeuksiin. Yksi tulevista teemoista on muun muassa uusien teknologioiden ja digitaalisten ympäristöjen vaikutus aineettomien oikeuksien suojaamiseen. 


Kirjoittajat ovat Aineettomia Tarinoita -työryhmä:
Sari Salmela, PRH, Jukka Viskari, PRH, Olli Ilmarinen, PRH & Jani Joenniemi, EUIPO


Miksi mallioikeus?

Mallioikeus on tärkeä teollisoikeudellinen suojamuoto, joka liittyy tuotteiden muotoiluun, niiden näköaistein havaittavaan ulkomuotoon.

Se tarjoaa suojaa tuotteiden muodoille, kuvioille, koristelulle tai yksityiskohdille. Mallioikeudet voivat suojata monenlaisia esineitä, mm. huonekaluja, pakkauksia, vaatteita, valaisimia tai muita kalusteita. Suojaa voivat saada myös esimerkiksi tietokoneen näytöt, näppäimistöt, hiiret tai muut ohjaimet samoin kuin sovellusten käyttöliittymien ulkoasut ja pelihahmot.

Mallioikeuden pääasiallinen tarkoitus on estää muita kopioimasta tai jäljittelemästä suojattua tuotetta ilman oikeudenhaltijan lupaa. Se on kielto-oikeus, joka antaa oikeudenhaltijalle mahdollisuuden estää kilpailijoita hyötymästä tuotteiden suunnittelutyöstä ilman taloudellista korvausta. Samalla se mahdollistaa oikeuksien lisensointiin ja myyntiin perustuvan liiketoiminnan.